kunstbus
Dit artikel is 29-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rudolf-II

Er zijn meerdere personen onder de naam Rudolf II bekend:
. Rudolf II van het Heilige Roomse Rijk (1552-1612), ook Rudolf (II) van Habsburg genoemd.
. Rudolf II van de Palts (1306-1352), bijgenaamd de Blinde, paltsgraaf aan de Rijn (1329-1353).
. Rudolf II van Oostenrijk (1271-1290), ook wel eens Rudolf II van Habsburg genoemd, hertog van Oostenrijk (1282-1290).1594 portret van Rudolf II op koper, 16x13cm, door Joseph Heintz

Rudolf II van het Heilige Roomse Rijk (Wenen, 18 juli 1552 - Praag, 20 januari 1612), aartshertog van Oostenrijk als Rudolf V (1576 - 1608), was keizer van het Heilige Roomse Rijk. Hij was een zoon van keizer Maximiliaan II en diens vrouw Maria van Spanje en een neef van de Spaanse koning Filips II.

Rudolf van Habsburg volgde in 1575 zijn vader op als keizer. Hij riep Praag tot hoofdstad uit en deze plaats kende dan ook een kortstondige, maar grote bloeiperiode.

Rudolf II stond bekend als een enorm kunstliefhebber: aan zijn hof was het een komen en gaan van kunstenaars. Hij bouwde een enorme kunstcollectie op. Ook was Rudolf zeer geïnteresseerd in de wetenschap. Tycho Brahe en Johannes Kepler, de twee grote astronomen omstreeks 1600 stonden in zijn dienst en hadden de een na de ander de titel: "keizerlijke mathematicus". Maar Rudolf II wordt ook door de geschiedenis het verwijt gemaakt dat hij ter wille van astrologische en alchimistische neigingen de staatszaken verwaarloosde. Een mooie tekening van de sfeer aan zijn hof geeft Harry Mulisch in het derde hoofdstuk van het boek De procedure: De Golem.

Als bestuurder was Rudolf II veel minder succesvol. Hij was fel gekant tegen het gebruik van geweld tegen protestanten, en voerde aan het eind van zijn leven zelfs een godsdienstvrijheid in Tsjechië in. Ook startte hij in 1579 in Keulen vredesbesprekingen tussen Spanje en de opstandelingen in de Nederlanden, maar deze leverden niets op. Aan het begin van de 17e eeuw werd Rudolf steeds onbekwamer om te regeren. Familieleden, zijn jongere broer Matthias van Oostenrijk, die enkele jaren ervoor nog tot landvoogd van de opstandige Nederlanden was benoemd, voorop, grepen in en ontnamen Rudolf II steeds meer gebieden en schoven hem tenslotte volledig opzij.

Rudolf II van de Palts (Wolfratshausen, 8 augustus 1306 - Neustadt an der Weinstraße, 4 oktober 1353), bijgenaamd de Blinde, was een jongere zoon van Rudolf I van Beieren en Mechtilde van Nassau. Zijn vader had zich de troon van Beieren en de Palts afhandig laten maken door zijn broer Lodewijk de Beier. Pas in 1329 werd een akkoord gemaakt om Opper-Beieren en de Opperpalts definitief aan Lodewijk de Beier af te staan, maar de Rijnpalts aan de afstammelingen van Rudolf te laten.
Rudolf was gehuwd met:
. Anna van Karinthië rond 1300 - 1331), dochter van Otto II van Karinthië en Tirol in 1326
. Margaretha van Sicilië (1331-1377), dochter van koning Frederik III van Sicilië, in 1348
en werd vader van :
. Anna van de Palts (1329-1353), die huwde met keizer Karel IV.

Rudolf II van Oostenrijk (1271 - 1290) was een zoon van Rooms koning Rudolf I van Oostenrijk en Gertrudis Anna van Hohenberg. Hij werd in 1282 hertog van Oostenrijk, samen met zijn broer Albert I, maar stierf jong. Zijn vader maakte hem in 1289 ook hertog van Zwaben. Rudolf was gehuwd met Agnes, dochter van Ottokar II van Bohemen, en werd de vader van Jan.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 190.