kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

RVU

RVU /// educatieve omroep

De RVU educatieve omroep is een niet-ledengebonden omroep, geheel onafhankelijk van levensbeschouwingen, ideologie├źn of religies en maakt deel uit van het Nederlandse publieke omroepbestel.

Website: RVU de stichting Educatieve omroepcombinatie. Deze stichting geeft voor een belangrijk deel invulling aan de educatieve opdracht, zoals deze wettelijk is voorgeschreven en heeft als doel 'educatie' binnen de publieke omroep te intensiveren.

De RVU levert tv-programma's aan de Nederlands publieke tv en radio.

Geschiedenis
De geschiedenis van de RVU educatieve omroep gaat terug tot 1784. In dat jaar werd de 'patriottische beweging' van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgericht. Het is in feite het geboortejaar van de volksontwikkeling in Nederland. Uit 't Nut, zoals de beweging in het kort werd genoemd, kwamen rond 1900 de volksuniversiteiten voort, onder de bezielende leiding van vooral professor Sebald Rudolf Steinmetz.

Toen in de twintiger jaren van de 20e eeuw de radio zijn intrede deed, probeerden vele groeperingen zich een plaatsje in de ether te verwerven; zo ook de volksuniversiteiten, verenigd in de Bond van Volksuniversiteiten (BNVU). In 1931 kreeg deze bond toestemming om een 'volksuniversiteit op de radio' te verzorgen. Vanaf dat tijdstip is de Stichting RVU als zelfstandige omroep in de lucht. De RVU is ontstaan uit de overtuiging dat het destijds nieuwe medium radio het middel was tot volksontwikkeling. Langs die weg zouden brede lagen van de Nederlandse bevolking kennis en inzicht kunnen verwerven in mens en maatschappij, kunst en cultuur, geschiedenis en wetenschap.

In de beginfase werd het radiowerk gedaan op de Volksuniversiteit Rotterdam. Gedurende de crisisjaren speelt Ida van Dugteren, de daadkrachtige voormalige secretaresse van de invloedrijke Amsterdamse wethouder Wibaut, van de Rotterdamse Volksuniversiteit een belangrijke rol bij de instandhouding van de RVU. Ze houdt vrijwel alleen een programmadienst in stand, organiseert de radio-uitzendingen van de RVU en verzorgt de publicatie van Syllabus, het weekbericht van de RVU.
Onder leiding van Ida van Dugteren ontwikkelde de RVU een heel eigen geluid, met lezingen en cursussen over allerhande onderwerpen. Vooral de cursussen van dr. Van Schelven waren in de dertiger jaren een begrip. In het RVU-blad de Syllabus werden de programma's samengevat of, in de meeste gevallen, in hun geheel afgedrukt.

De volksuniversiteiten besteden in de jaren dertig in hun programma's uiteraard aandacht aan het fascisme en het bolsjewisme. We kunnen veronderstellen dat in de cursussen scherp afstand werd genomen van het nationaal socialisme in Duitsland. Zo behoorde Menno ter Braak, die vanaf de opkomst van Hitler fel stelling nam tegen het Naziregime, tot de vaste sprekers bij de grote volksuniversiteiten.
De neutraliteit werd door de overheid streng bewaakt. Uitzendingen van de RVU werden gecensureerd door de Radio Controle Commissie. Herhaaldelijk trad deze commissie op en schrapte delen uit de voordrachten. Twee voordrachten van Kees Boeke worden in 1938 in zijn geheel verboden. De teksten van deze voordrachten worden wel opgenomen in de Syllabus en zo werd de censuur ontweken. Naar aanleiding van dit incident verscheen in het NSB-blad Volk en Vaderland een artikel met de titel "RVU: wolf in schaapskleren", waarin de RVU werd afgeschilderd als bolsjewistische mantelorganisatie.

In maart 1941 werden alle Nederlandse radiostations door de Duitse bezetter opgeheven en wordt de Nederlandse Omroep opgericht. De omroeporganisaties, en dus ook de RVU, worden opgeheven. Niemand betreurt de opheffing van de RVU. De censuur op de uitzendingen is zo zwaar dat er uitsluitend lezingen worden uitgezonden over onderwerpen die geen mens op dat moment interesseert.

Na de Tweede Wereldoorlog zond de RVU weer uit.

Het was met name Nico Wijnen, directeur-secretaris BNVU/RVU, die er in de jaren zestig in slaagde de vaart er weer goed in te brengen. In de tweede helft van de zeventiger jaren raakte de RVU in een stroomversnelling die ertoe leidde dat vanaf 1983 ook op televisie werd uitgezonden. De naam Radio Volksuniversiteit is toen veranderd in RVU educatieve omroep.

Het RVU-magazine, opvolger van de Syllabus, werd aan het eind van de jaren tachtig omgezet in specifieke informatiebladen, brochures en boeken.

Sinds 1995 is de RVU ook op internet aanwezig.

Websites: www.volksuniversiteit.nl/degeschiedenisvandenederlandsevu.pdf, www.rvu.nl/pdf/jaarverslag2004

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 4.