kunstbus
Dit artikel is 03-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Scandinavie

Het Scandinavië

Gebied in het noorden van Europa.

Scandinavië is een begrip waarmee een gebied in het noorden van Europa wordt aangeduid.

De term Scandinavië wordt op drie verschillende manier gedefinieerd:

. Puur geografisch gezien is Scandinavië het gebied dat gelijk staat met het Scandinavisch schiereiland, wat voor het grootste deel bestaat uit het Scandinavisch Hoogland. Dit betreft de landen Noorwegen en Zweden, en het uiterste noordwesten van Finland.

. Politiek gezien bestaat Scandinavië uit Denemarken, Noorwegen en Zweden. Dit is de definitie die in Scandinavië zelf wordt gehanteerd en men kan aan de hand van deze definitie stellen dat Scandinavië een deel van "Norden" is (zie derde definitie).

. Historisch en cultureel gezien bestaat Scandinavië uit de lidstaten van de Noordse Raad: Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. In het Deens, Noors en Zweeds wordt dit aangeduid als "Norden" en in het Fins als "Pohjoismaat".

Meestal wordt de tweede of de derde definitie gebruikt.

Oorsprong
Het woord wordt voor het eerste gebruikt door Plinius de Oudere (23-79) in de vorm 'Scadinauia' en is waarschijnlijk gevormd uit de oudgermaanse woorden 'skadin' (schade) en 'auio' (eiland). Deze oorspronkelijke betekenis heeft overleefd in lokale namen zoals het Zuid-Zweedse landschap Skåne (Schonen).

Scandinavische talen
De talen Noors, Zweeds en Deens worden vaak aangeduid als de Scandinavische talen. Dit in tegenstelling tot de Noord-Germaanse talen, waaronder ook IJslands en Faeröers vallen. De talen lijken zo op elkaar dat ze onderling verstaanbaar zijn. Het woord Scandinavisch wordt gebruikt voor Noors, Zweeds en Deens, als het ware één taal, maar door de Scandinaviërs zelf wordt Scandinavisch vooral gebruikt voor de taal die mensen uit de drie landen spreken tegen elkaar. Dat komt erop neer dat men de eigen taal zeer duidelijk articuleert en de paar typische woorden die uniek zijn voor de eigen taal ontwijkt. Als dat onmogelijk is, vervangt men het door het woord in de taal van de gesprekspartner of door het Engelse equivalent. Scandinavisch spreken is voor de Scandinaviërs zelf dan ook erg onnatuurlijk. Ook het Gøtudanskt dat op de Faeröer en het Deens dat in IJsland op school wordt geleerd wordt ervaren als Scandinavisch.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Scandinavi%C3%AB

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.