kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Scientology

Scientology is een nieuwe religieuze beweging met een systeem van geloof en onderwijs, oorspronkelijk opgezet als seculiere filosofie door auteur L. Ron Hubbard. Het heeft zich vanaf 1953 ontwikkeld tot een "toegepaste godsdienstige filosofie".

De Duitse overheid noemt Scientology een gevaarlijke organisatie die meedogenloos naar maximale financiële opbrengsten streeft.
Hoewel Scientology aan de definitie van een sekte voldoet, wordt die term vaak vermeden vanwege de negatieve connotaties.

Scientology wordt het meest nadrukkelijk vertegenwoordigd door de Scientologykerk. Dit is een omstreden instelling. Critici beweren dat de Scientologykerk een commerciële organisatie is met een lange geschiedenis van het verdedigen van haar onderwijs door middel van auteursrecht en handelsgeheimen, en gebruik te maken van de drukmiddelen om geld van haar leden los te krijgen. Haar geschiedenis van het gebruiken van haar volledig commercieel gewicht in processen tegen privépersonen heeft veel kritiek opgeleverd.

Scientology als godsdienst
Scientology wordt beschouwd als een godsdienst in de Verenigde Staten en Australië en als zodanig geniet het constitutionele bescherming (Eerste Amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten; Australische Grondwet). Sommige Europese landen beschouwen de Scientologykerk niet als een bonafide godsdienstige organisatie, maar als een commerciële onderneming, of als een cultus. Zo mag Scientology in Duitsland geassocieerd worden met "brainwash"-activiteiten en "mensenverachtend onderdrukkingskartel" genoemd worden. Alle christelijke kerken, maar ook menige niet-religieuze advies- en hulpinstellingen beschouwen Scientology als een sekte. De aard van Scientology is in elk van deze landen onderwerp van discussie, ongeacht de officiële positie.
In 1982 besliste het Hooggerechtshof van Australië dat de overheid van de staat Victoria niet kon bewijzen dat de Scientologykerk geen godsdienst is. In 1995 oordeelde de Duitse rechtbank dat Scientology geen godsdienst is. In Griekenland werden in 1996 en 1997 aan Duitsland soortgelijke rechterlijke uitspraken gedaan. In het Belgische parlementaire sektenrapport[1] van 1995-1996 (behandeld in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 28 april 1997) wordt Scientology als een sekte aangemerkt of ook als "nieuwe religieuze beweging". Dit was tevens de voornaamste reden dat in juli 2005 de door Scientology ingediende aanvraag tot erkenning als eredienst afgewezen werd.

Scientology wordt geleid door het Religieus Technologiecentrum.
Het Religious Technology Center (Religieuze Technologie Centrum, RTC) is een in 1982 opgerichte en in Los Angeles in de Verenigde Staten gevestigde kerkelijke instelling die het gebruik van alle geregistreerde merknamen, symbolen en de door het auteursrecht beschermde religieuze geschriften van Scientology en Dianetica (Eng.: Dianetics) beheert.
Het RTC houdt zich niet bezig met het dagelijks besturen van de wereldwijd meer dan 7000 Scientology kerken, missies en groepen; die taak is voorbehouden aan de Church of Scientology International, ook in Los Angeles gevestigd. RTC heeft wel de zeggenschap over het gebruik van de Scientology merknamen, symbolen en geschriften: het kan de toestemming tot gebruik ervan intrekken wanneer deze in strijd met de doelstelling of het kerkrecht of de ethiek van Scientology gebruikt worden. RTC heeft ten opzichte van de andere Scientology kerken een kwaliteitsbewakende functie.
Volgens de website van RTC onderscheidt het RTC zich als een extern lichaam dat de Scientologiereligie beschermt, en als de laatste scheidsrechter van de orthodoxie dient.

Oorsprong van Scientology
Scientology werd gebaseerd op Dianetica, een ouder systeem van zelf-verbeteringstechnieken die oorspronkelijk in het boek Dianetics, the Modern Science of Mental Health uit 1950 werden beschreven. Onmiddellijk voorafgaand aan de publicatie van dit boek, werkte Hubbard intensief samen met occultist Jack Parsons in het uitvoeren van geheime riten die ontwikkeld waren door Aleister Crowley. Sommige critici wijzen op de vele gelijkenissen in het geschrift van Hubbard en de doctrines van Crowley.

Medio jaren '50 had Hubbard Dianetica afgedaan als een sub-studie van Scientology, hoewel het nog steeds werd aangehangen door Scientology-organisaties. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat Dianetica uitdrukkelijk seculier is, geconcentreerd op het huidige leven van het individu en het behandelen van fysieke en geestelijke of emotionele problemen, terwijl Scientology meer openlijk een godsdienstige aanpak volgt waarbij het zich zich bij het behandelen van geestelijke kwesties concentreert op afgelopen levens evenals het huidige leven.

Hubbard werd herhaaldelijk beschuldigd van de goedkeuring van godsdienstige facade voor Scientology opdat de organisatie een van belastingen vrijgestelde status handhaafde. Deze beschuldigingen achtervolgen de Scientologykerk tot aan de dag van vandaag.

Geloof en praktijken
De doctrines van Scientology werden gevestigd door Hubbard gedurende een periode van ongeveer 33 jaar tussen 1950 en zijn dood in januari 1986. Deze doctrines zijn in de vorm van duizenden lezingen, boeken en essays uitgegeven. De meeste basisprincipes van Scientology werden opgesteld tijdens de eerste 15 jaar van het bestaan. Hubbard wijdde veel van zijn latere leven aan de esoterische hogere niveaus (of „Geavanceerde Technologieën') van het Scientology systeem. De kerk beschrijft zijn acties als het verbeteren en het uitweiden over deze principes.

Het centrale geloof van Scientology is dat een persoon een onsterfelijk spiritueel wezen (thetan) is die een gedachte en een lichaam bezit, en dat de persoon fundamenteel goed is. Het leven dat men zou moeten leiden is één van voortdurend geestelijk en ethisch onderwijs, voorlichting en verbetering, zodat hij/zij gelukkig kan zijn en uiteindelijke redding bereikt. Daarnaast is het doel om efficiënter te zijn in het verbeteren van de wereld. Scientology claimt specifieke methodologieën aan te dragen om een persoon bij te staan om dit te bereiken.

Een ander basisprincipe van Scientology is dat er drie fundamentele met elkaar verbonden (en intrinsiek spirituele) componenten zijn die de eigenlijke bouwstenen voor een succesvol leven zijn: affiniteit, werkelijkheid (of overeenkomst), en communicatie, wat gelijk wordt gesteld aan begrip. Hubbard heeft dit de „ARC-driehoek' genoemd (Affinity, Reality, Communication). Scientologists gebruikt het ARC om hun leven te verbeteren, hoofdzakelijk gebaseerd op de overtuiging dat wanneer één aspect van de driehoek wordt verhoogd de andere twee ook verhogen.

In een poging om het concept van bewuste, onderbewuste, en onbewuste gedachten te verduidelijken, schreef Hubbard dat het denken van de mens functioneel uit twee delen bestaat: het „analytische verstand' en het „reactieve verstand'. Hij beschreef het analytische verstand als het positieve, rationele gegevensverwerkingsgedeelte, terwijl het „reactieve verstand', volgens Hubbard, op een basis van stimulus-reactie werkt. Scientologists geloven dat de reactieve mening de oorzaak van het lijden van een individu is, evenals de oorzaak van inhumaan gedrag en het onvermogen van de mensheid om duurzame, rijke, gezonde maatschappijen te creëren.

De centrale methodologie van Scientology wordt „auditeren' genoemd (Engels: „auditing', van Latijn audire: luisteren), waarbij een persoon in één-op-één communicatie met een scientology-opgeleide „auditor' staat. De auditor staat hem/haar bij om zich bewust te worden van de eigen gedachten en om het reactieve gedeelte van zijn geest te ontrafelen, d.w.z., emotionele last, specifieke traumatische incidenten, zijn eigen ethische overtredingen en slechte besluiten van zijn verleden die dreigen de persoon's controle over zijn/haar eigen leven te verminderen.

De kerk verklaart dat het doel van Scientology een wereld zonder oorlog, misdadigers en krankzinnigheid is, waar de goede fatsoenlijke mensen de vrijheid hebben hun doelstellingen te bereiken. Om dit geloof te verspreiden dienen aangesloten leden van de kerk anderen actief aan te spreken en bij de kerk te betrekken, door ze te bewegen ook cursussen te gaan volgen. Door middel van deze actieve werving, Enrollment genoemd, kan een kerklid zelf verder (hoger) komen in de hiërarchie van het systeem.

Scientology gelooft tevens in buitenaardse beschavingen en dat zij invloed hebben (en hebben gehad) op aardse gebeurtenissen. Men gaat er van uit dat er 54 miljoen jaar geleden een leider was in een ver sterrenstelsel die vond dat zijn planeten overbevolkt waren. Hij vroor van elke planeet een paar wezens in en stuurde ze in vliegtuigen naar de aarde. Daar werden ze in de vulkanen bij Hawaii gegooid en stierven ze. De zielen die vrijkwamen werden opgevangen en moesten heel lang op grote tv beelden zien waar ze gek van werden en boos en bang. Toen de eerste mensen op aarde kwamen gingen deze zielen in de lichamen zitten en zo zijn onze huidige emoties ontstaan.

Scientologykerk
De Scientologykerk ontstond in de Verenigde Staten in 1954 als organisatie zonder winstbejag. Vandaag vormt het het centrum van een complex wereldwijd netwerk van organisaties die zich wijden aan de bevordering van de filosofieën van L. Ron Hubbard op alle gebieden van het leven. Dit omvat de centra voor drugs rehabilitatie (Narconon), rehabilitatie van gedetineerden(Criminon), activiteiten op het gebied van misstanden in de psychiatrie (Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens), projecten voor efficiënte onderwijsmethodes in scholen (Toegepaste Scholastics), etcetera.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Scientology.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.