kunstbus
Dit artikel is 29-08-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

scouting

Padvinderij

Scouting, Scouts, padvinderij of verkennerij (Scouting in het Engels) is een door Robert Baden-Powell opgerichte internationale jeugdorganisatie.

Wereldwijd is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met in totaal zo'n 38 miljoen leden verdeeld over zo'n 160 landen. De meeste scoutsverenigingen in de wereld zijn verenigd in de overkoepelende World Organization of the Scout Movement (WOSM) en/of World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). In veel landen wordt nog onderscheid gemaakt tussen Verkenners en Gidsen. Dit zijn respectievelijk de jongens- en meisjesverenigingen. Het spel is vaak min of meer hetzelfde en in vele landen zijn er inmiddels gemengde verenigingen of speltakken. De tradities verschillen nog wel.

Spel van Verkennen
Het belangrijkste doel van Scouting is het leren zelfstandig te worden door avontuurlijke uitdagingen tijdens survival in de natuur. Daarbij leren de scouts om samen te werken en leiding te geven, doordat ze in kleine vaste groepjes werken met hun eigen aanvoerder. Verder heeft Scouting als principes een zelfstandige manier waarop scouts werken, leren door interesse in plaats van competitie en nadruk op het individu in plaats van de groep. Tezamen wordt dit de Scoutmethode genoemd, die door de Baden-Powell is ontworpen. Deze pedagogische doeleinden behoren voor de scout verborgen te zitten in een aantrekkelijk spel. Scouting kent ook een aantal positieve morele regels die vooral gebaseerd zijn op hulpvaardigheid. Omdat echte survival in de praktijk van een moderne samenleving moeilijk is uit te voeren, ligt de nadruk in de praktijk op een breed aanbod van spelen, activiteiten en sporten.

Scouting heeft dus als thema het leven van avonturiers als woudlopers (landverkenners), zeelieden (zeeverkenners) of vliegers (luchtverkenners) maar gebracht als spel. Een deel van dit thema bestaat uit het meest herkenbare onderdeel van Scouting: het uniform bestaande uit een blouse of trui, een scoutingdas en insignes voor behaalde vaardigheden. De kleur van de blouse hangt in Nederland af van de speltak en in Belgiē meestal van de scoutingfederatie. In deze landen heeft iedere lokale groep zijn eigen daskleur en -patroon.

Internationale samenwerking
De meeste scoutsverenigingen in de wereld zijn verenigd in de overkoepelende World Organization of the Scout Movement (WOSM) en/of World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). De WOSM richt zich op Scouting voor jongens en gemengde Scouting. De WAGGGS richt zich op Scouting voor Meisjes. Binnen de WOSM en de WAGGGS werken een aantal Soutingorganisaties nog samen in op geloof gebaseerde verbanden zoals de Wereldvereniging van Katholieke Scouts (ICCS) of op taal gebaseerde zoals de Comunidade do Escutismo Lusófono voor Portugeestalige Scouting. Naast de WOSM en de WAGGGS bestaat nog de International Scout and Guide Fellowship (ISGF) voor oud-leden van de WOSM en de WAGGGS. Daarnaast bestaan er nog enkele kleine wereldorganisaties, die niet samenwerken met de WOSM en de WAGGGS: Confédération Européenne de Scoutisme (CES), Order of World Scouts (OWS), Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe (UIGSE-FSE), World Federation of Independent Scouts (WFIS).

Internationale activiteiten
Om de vier jaar wordt de internationale versie van de Jamboree gehouden: de Wereld Jamboree. Ook wordt ieder jaar over de hele wereld in het derde weekend van oktober een JOTA (Jamboree On The Air) gehouden, waarbij Scouts contact met elkaar maken via korte golf zendapparatuur. De internetversie van de JOTA wordt de JOTI (Jamboree On The Internet) genoemd, waarbij scouts via het wereldwijde netwerk contacten met elkaar leggen.

Ontstaan van Scouting
Als militair commandant werd Robert Baden-Powell beroemd nadat hij een langdurige belegering van Mafikeng in Zuid-Afrika wist vol te houden tegenover een veel groter Boerenleger. Hij was een specialist in militair verkennen en jongens gingen dit naspelen uit een klein zakboekje dat hij daarover geschreven had. Terug in Engeland werd er druk op hem uitgeoefend om hier een jongensspel van te maken. Toen hij te gast was bij de Engelse jeugdorganisatie "the Boys' Brigade" zag hij hoeveel leden die had en dat ouderen bereid waren hun tijd te geven als leider. Maar het militaire marcheren met houten geweertjes beviel hem niet, omdat dit de jongens zou gaan vervelen. Dus suggereerde hij, dat ze met een ander spel veel meer jongens zouden trekken. De leider van de The Boys' Brigade vroeg hem een voorstel te maken. Toch duurde het nog twee jaar voordat Baden-Powell onder druk van zijn uitgever (aan spelboeken viel geld te verdienen) zijn ideeen uitwerkte. Hij gebruikte delen van zijn vorige boeken, las literatuur over ander jeugdwerk en nam hiervan ook ideeen over, zoals van de "The Woodcraft Indians" van de Canadees Ernest Thompson Seton. Om zijn opzet te testen, organiseerde hij van 1-8 augustus 1907 het eerste scoutingkamp op Brownsea Island. Daarna kwam het boek uit in losse afleveringen: Scouting for Boys (Verkennen voor jongens) met als ondertitel A Handbook for Instruction in Good Citizenship Through Woodcraft. Het was een spelplan dat bedoeld was voor gebruik door jeugdorganisaties, maar overal in Engeland begonnen groepjes jongens zelf groepen op te richten. Hierdoor werd Baden-Powell gedwongen om een eigen Scoutingorganisatie op te richten. In de daarop volgende jaren breidde Scouting zich snel uit, ook in de rest van Europa en de wereld.

Het boek legt de nadruk op eigenschappen als vaderlandslievendheid, hulpvaardigheid en onbaatzuchtigheid, burgerzin, moed, vindingrijkheid, discipline en improvisatievermogen. Op moderne lezers maakt het soms een gedateerde indruk omdat de wetenschappelijke en geneeskundige principes zijn achterhaald. Maar de erin gepropageerde 'normen en waarden' en later voor leiders beschreven, ook nu nog moderne manier om met jongeren om te gaan (de Scoutmethode) spelen in het huidige scouting nog een rol. Het boek is een merkwaardige mengeling van uittreksels uit spannende jongensboeken, sterke verhalen, tips en trucs, kampeer- en spoorzoekervaardigheden en aanwijzingen voor begeleiders.

Kritiek
Al vanaf het begin is Scouting verweten militarisch te zijn of zelfs als heimelijk doel te hebben om jongens op te leiden voor het leger. Baden-Powell heeft dit in de eerste Scouting for Boys al tegengesproken. Zijn Scouting was juist een antwoord op de militaristische Boy's Brigade. De redenen waren:
. Het zou de jongens op den duur gaan vervelen
. De ouders zouden het niet accepteren (er was een pacifistische stroming in die tijd)
. Een belangrijk probleem was dat de Scoutmethode (individu boven de groep, zelfbestuur door jongens, geen dril, geen vaste opleidingseisen, hulp voor anderen) dwars op de militaire methode stond.
Het is dus een misverstand dat Scouting marcheerde (Baden-Powell had dit verboden) en dat het boek Verkenner voor Jongens een omgewerkt boek over militair verkennen zou zijn (dit was slechts een klein handboekje). Baden-Powell heeft wel diverse uiterlijke zaken gebruikt zoals het uniform en de insignes, maar niet in militaire vorm.

Seksuele preutsheid.
De wet "een scout is rein in gedachte, woord en daad" heeft Scouting een preuts imago bezorgd. In zijn tijd was Baden-Powell juist vooruitstrevend. Als praktisch natuurmens vond hij sex natuurlijk en niet zondig. Hij verafschuwde de preutsheid waardoor de maatschappij voorlichtig aan jongeren onthield. Dat moest Scouting desnoods maar doen en dus gaf hij voorlichting in zijn boeken. Er waren een paar redenen waarvoor hij tegen te uitbundige sex waarschuwde: de maatschappij accepteerde het niet, het gevaar voor seksuele ziekten en de eerlijkheid tegenover vrouwen. In die tijd moest een meisje maagdelijk zijn bij haar trouwen, jongens niet. Dus vroeg hij de jongens: eis je van haar wat je zelf niet geven kan. Baden-Powell was wel lange tijd een sterk tegenstander van zelfbevrediging omdat in zijn tijd werd gedacht dat dit slecht was voor de gezondheid. Toen hij later begreep dat dit niet zo was, vond hij het veel minder bezwaarlijk. In de praktijk had Scouting de seksuele moraal van zijn tijd. In sommige landen is dit strenger, zoals in de Verenigde Staten, waar homoseksualiteit niet toegestaan is.

Hierarchisch.
Dit hangt samen met het militair imago. Onderzoekers vinden in Scouting juist anti-hierarchische trekken, omdat de jongens zelfbestuur hadden terwijl de leider niet moet commanderen maar begeleiden.

Nederland
In Nederland werd voor 1973 Scouting in algemene en protestantse kringen 'padvinderij' en in katholieke kringen 'verkennerij' genoemd, tegenwoordig zijn de termen padvinderij en verkennerij verouderd en spreekt men over Scouting. Bijna alle Scoutinggroepen zijn aangesloten bij Scouting Nederland. De vereniging ontstond op 6 september 1973 uit een fusie tussen de toenmalige verenigingen voor Padvinders, Verkenners, Padvindsters en Gidsen.

België
In België spreekt men in plaats van Scouting meestal over de scouts. Scouting is in België grotendeels opgesplitst naar de federale structuur van het land. De WOSM en WAGGGS scoutingorganisaties zijn ondergebracht in één landelijke paraplu-organisatie (The Guides and Scouts Movement of Belgium / De Gidsen- en Scoutsbeweging in België / Le Guidisme et Scoutisme en Belgique) om zo lid te mogen zijn van deze wereldorganisaties.
Eén scoutsbeweging (niet WOSM/WAGGGS) heeft leden in alle delen van België:
. Europascouts en -gidsen België / Guides et Scouts d'Europe (ESG-B FSE), aangesloten bij de internationale Europascouts (UIGSE-FSE), 900 leden ongeveer in heel België.
Dankzij de internationale instellingen in België zijn er diverse internationale scoutinggroepen voor anderstaligen zoals Amerikaanse, Britse, Finse en Noorse groepen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.