kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Seks

De seks (m.)

Handelingen en gevoelens die te maken hebben met lichamelijke opwinding en vrijen => geslachtelijke omgang, geslachtsverkeer

De seksualiteit (v.) == beleving van seks => geslachtsleven, liefdesleven

De sekse (v.), ~n/~s == groep mensen, dieren of planten, gekenmerkt door hun verschillende rollen bij de voortplanting: mannelijk of vrouwelijk => gender, geslacht, kunne
Het seksisme == verschijnsel waarbij personen op grond van hun geslacht een bepaalde rol wordt toebedeeld.
De seksist (m.), ~en == iem. die discrimineert op grond van geslacht.

Seksualiteit is de benaming van een complex van gevoelens en handelingen die een mens kan ervaren of uitvoeren en die samenhangen met lichamelijke gevoelens met betrekking op een andere persoon. Sommigen gebruiken een engere definitie en zien seksualiteit als de begeerte naar geslachtsgemeenschap tussen mensen en de geslachtsgemeenschap zelf.

Seksualiteit is voor mensen van belang voor de voortplanting, voor bevestiging van een relatie tussen personen, en niet in de laatste plaats voor het beleven van genot. In sommige culturen ligt op het openlijk spreken over seksualiteit een religieus taboe, of is het beoefenen van seksualiteit vóór het huwelijk zelfs verboden. Voor bijvoorbeeld rooms-katholieke geestelijken is het bedrijven van seksualiteit geheel verboden; het zogenoemde celibaat. Vanuit religieuze of maatschappelijke overtuiging kan men vinden dat seksualiteit (in de zin van geslachtsgemeenschap) alleen binnen een huwelijksrelatie kan plaatsvinden.

Seksuele oriëntatie
. Mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot de andere sekse, zijn heteroseksueel.
. Mensen die zich tot dezelfde sekse voelen aangetrokken worden homoseksueel genoemd.
. Biseksuele mensen voelen zich aangetrokken tot beide seksen.
. Mensen die geen gevoelens hebben op het gebied van seksualiteit worden aseksueel of ook wel nonlibidoïst genoemd.
. Seksuele gedragingen of fantasieën die over het algemeen als afwijkend van de heersende normen worden beschouwd, worden geschaard onder de noemer parafilie. Hiertoe worden onder andere pedofilie, fetisjisme en travestie gerekend.

Spelling: 'Seks' en 'seksualiteit' worden nog vaak met een x gespeld. Dat is echter niet juist. Sex, sexualiteit en homosexualiteit bijvoorbeeld zijn fout gespelde woorden. Een uitzondering is het Engelse, maar vernederlandste woord sexappeal, dat in het Engels 'sex appeal' heet.

Seksuele handelingen
Met een seksuele handeling wordt bedoeld het uiting geven aan de behoefte tot seksueel contact of het verwezenlijken ervan. Voorbeelden van seksuele handelingen zijn het strelen van jezelf of van de ander, (tong-)zoenen, masturbatie (zelfbevrediging), orale seks, cunnilingus (beffen) en fellatio (pijpen), anale seks (kontneuken) en vaginale seks (geslachtsgemeenschap of neuken). Aan de handeling gaat een gedachte vooraf die leidt tot een staat van seksuele opwinding (geilheid). Het uiteindelijk doel van de handeling is vaak het orgasme (klaarkomen). Ook het scheren van geslachtsdelen kan een seksuele handeling zijn, of 'slechts' het naar elkaar of naar de ander kijken, of het gluren naar de ander of anderen. 's Werelds bekendste boek over seksuele handelingen is de Kamasutra.

Seksuele problemen
Er zijn diverse seksuele problemen bekend. Deze hebben meestal een psychische en soms een lichamelijke oorzaak.
Stoornissen in de geslachtsdaad zijn:
. vaginisme
. dyspareunie ofwel pijn bij de geslachtsdaad
. frigiditeit/libidoverlies ofwel geen zin in seks
. afwijkende seksuele behoeften zie ook Bekende seksuele belevingen
. ejaculatio preacox ofwel vroegtijdige zaadlozing
. impotentie
. retrograde ejaculatie (sperma gaat de blaas in, ipv naar buiten)
. priapisme
. Persistent Sexual Arousal Syndrome
. Post SSRI Sexual Dysfunction oftewel PSSD. Dit is de naam voor seksuele bijwerkingen van een SSRI, indien die niet overgaan na het stoppen met dit antidepressivum.

Problemen van een andere klasse zijn problemen met de vruchtbaarheid. Wanneer de man of de vrouw onvruchtbaar blijkt en er wel een kinderwens bestaat, kan soms door medisch ingrijpen toch een kind worden verwekt.

Seksualiteit in de cultuur en de samenleving
Tegen diverse vormen van seksualiteit bestaan religieuze en ethische bezwaren. Religieuze bedenkingen vloeien voort uit de desbetreffende godsdienstige overtuigingen zoals die tot uiting komen in religieuze boeken, bijvoorbeeld de Bijbel of de Koran. In deze boeken worden allerlei seksuele handelingen en gedragingen als zondig bestempeld.

In de Nederlandse taal bestaan vele bedekte termen om over seks te praten. Dat komt doordat seks vanouds met gevoelens van schaamte omringd is. In relaties tussen mensen, ook tussen mensen die geen seksuele handelingen met elkaar verrichten, speelt seksualiteit een grote rol. Zo bestaat er veel discriminatie op grond van sekse of seksuele geaardheid, hoewel dit in westerse culturen steeds meer als minder wenselijk wordt ervaren.

Pornografie, het afbeelden van seksuele handelingen, of mensen in seksueel opwindende houdingen, is een beladen onderwerp. Omdat vooral mannen in pornografie geïnteresseerd zijn, bestaat het leeuwendeel van de pornografie uit afbeeldingen van vrouwen. In toenemende mate verschijnt pornografie met mannen als onderwerp, zowel voor de homoseksuele man alsook voor geïnteresseerde vrouwen. In de schilderkunst heeft pornografie altijd bestaan, al moet worden gezegd dat het afgebeelde vrouwelijke naakt in de schilderkunst dikwijls niet als porno wordt beschouwd. Als bepaalde culturele grenzen overschreden worden, wordt pornografie echter taboe: een verboden uiting, voor iedereen of voor bepaalde groepen, zoals kinderen.

Prostitutie is in de westerse cultuur vanouds een vorm van bedrijfsvoering waarbij personen, meestal vrouwen, geld verdienen met het verlenen van seksuele diensten. In andere culturen maakt het soms deel uit van godsdienstige gebruiken. Prostitutie werd in het christelijke Europa meestal negatief bekeken door de kerken. Vaak was het verboden, wat de bedrijfstak echter niet uitroeide; op andere momenten werd het juist toegestaan om bepaalde problemen onder controle te kunnen houden. Vroeger vooral de verspreiding van geslachtsziekten, tegenwoordig denkt men uitbuiting van prostituees en vrouwenhandel zodoende te kunnen tegengaan.

Opvoeding
Kinderen ontdekken hun eigen seksualiteit gedeeltelijk zelf, maar worden door middel van seksuele voorlichting ook daarin onderwezen; zowel door de ouders, als ook op school. De seksuele voorlichting is in de laatste helft van de 20e eeuw sterk van oriëntatie veranderd, in Nederland mede door toedoen van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Voorheen werd kinderen alleen verteld dat seks vies was en verboden (taboe); tegenwoordig wordt veel meer ingegaan op de liefde, de biologie van seks en methoden om ziekten en zwangerschap te voorkomen.

Bekende seksuele belevingen
Niet alle mensen beleven seksualiteit op dezelfde manier. Er zijn veel manieren om seksualiteit te bedrijven en te ervaren, waarvan sommige in de huidige maatschappij geaccepteerd worden, op andere een taboe rust, of nog andere zelfs strafbaar zijn.

algolagnie - seksueel genot beleven aan pijn
aseksualiteit - geen seksuele aantrekking
BDSM - zie sadomasochisme
bestialiteit - zie zoöfilie
biseksualiteit - seksuele aantrekking voor zowel het andere als het zelfde geslacht
coprolagnie - seksueel genot beleven met (menselijke) uitwerpselen (poepseks)
cybersex - het beleven van seks via het internet
bondage - seksuele stimulering door middel van vastbinden of overgeleverd zijn aan de ander d.m.v bewegingsbeperking
droge seks
efebofilie - seksuele voorkeur van volwassenen voor pubers
exhibitionisme - het zichzelf graag naakt vertonen (o.m. potloodventen)
seksueel fetisjisme - seksueel genot beleven aan bepaalde voorwerpen of situaties
frotteurisme - seksueel genot beleven aan het heimelijk aanraken van anderen
gerontofilie - seksuele aantrekking tot ouderen
heteroseksualiteit - seksuele aantrekking voor het andere geslacht
homoseksualiteit - seksuele aantrekking tot hetzelfde geslacht
masochisme - het genieten van vernedering en pijn
masturbatie - zelfbevrediging
natte droom - via dromen komen tot ejaculatie
necrofilie - seksuele aantrekking tot en handelingen met een overleden persoon
nymfomanie - overmatige seksuele drift (van vrouw)
pedofilie - seksuele aantrekking tot kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn
promiscue - veel wisselende seksuele contacten
sadisme - het pijnigen en vernederen van de seksuele partner
sadomasochisme - seksuele uitingen waar macht, vernedering en/of pijn een belangrijke rol spelen
saliromanie - seksueel genot beleven aan vies, zoals kots, uitwerpselen, etc. (ook: scat)
satyriasis - overmatige geslachtsdrift (van man), syn. gynaecomanie, satyromanie
seksverslaving - verslaving aan seks
sodomie - een oud testamentisch woord voor homoseksualiteit of zoöfilie
travestie - zichzelf verkleden als iemand van de andere sekse
urolagnie - seksueel genot beleven met urine (plasseks)
voyeurisme - het kijken naar seksuele handelingen van anderen
wurgseks - seksueel genot door het dichtknijpen van de keel

Seksueel geweld
Seksuele handelingen zijn, in onze westerse samenleving, geaccepteerd wanneer gelijkwaardige partners elkaar vrijwillig de wens te kennen geven een seksueel contact te willen aangaan.
Gelijkwaardigheid wil hier zeggen dat de partners voldoende bekwaam zijn om hun wil kenbaar te maken. Ouderen mogen bijvoorbeeld bij kinderen, die dat op zich mogelijk niet tegengaan, geen seksuele handelingen verrichten. Een hulpverlener mag ook een wilsonbekwame gehandicapte niet seksueel misbruiken. De gelijkwaardigheid komt dan in het gedrang.
Daarnaast is vrijwilligheid belangrijk. Er is dus geen sprake van een afhankelijkheidsrelatie in die zin dat de een zijn of haar wil oplegt aan de ander.

Seksuele handelingen zonder wederzijdse instemming zijn aanranding en verkrachting; in beide gevallen gaat het om seksueel misbruik of seksueel geweld.

Wanneer familieleden onderling seksuele handelingen verrichten heet dit incest. In het geval de handelingen in familieverband onder dwang plaatsvinden, doorgaans in de relatie vader-kind of broer-zus, moeder-zoon en zus-broer komt veel minder voor, is er sprake van seksueel misbruik of seksueel geweld en is er volgens de wetgever sprake van een strafbaar feit waarvoor de pleger of plegers dient of dienen te worden vervolgd. Incest waartoe een familielid wordt gedwongen is altijd psychisch schadelijk, omdat het vaak gepaard gaat met geweld; het slachtoffer dient immers onder dwang te gehoorzamen aan de wil van de dader, maar ook omdat de pleger bang is dat er wordt gepraat en die angst vaak in geweld zal omzetten. Veelal is incest een langdurige aangelegenheid, het misbruik en het geweld duren vaak jaren achtereen. In Nederland is incest, hoewel het soms lijkt dat het niet zo is, een taboe. Omdat maar weinig gevallen in de openbaarheid treden, door de betrokkenen wordt er hardnekkig over gezwegen, komt incest (bloedschande) veelvuldiger voor dan mensen denken. Hoewel incest thans in bijna alle culturen als verwerpelijk wordt beschouwd, kan seksueel contact tussen familieleden met wederzijdse instemming plaatsvinden.

Seksueel contact tussen een volwassene en een kind (pedoseksualiteit) is bij wet verboden. De seksuele aantrekking van een volwassene tot een minderjarige die nog niet geslachtsrijp is (pedofilie) of tot een puber (efebofilie) wordt in het algemeen als onwenselijk beschouwd. In de klassieke oudheid werd over seksualiteit met minderjarigen anders gedacht dan nu. De normen verschilden onder invloed van de omstandigheden in die tijd echter sterk van die van nu. Tegenwoordig is seksueel contact met kinderen in Nederland en België een ernstig misdrijf waar een gevangenisstraf op staat.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Seks.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.