kunstbus
Dit artikel is 18-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

sociologie

Sociologie is de leer van de menselijke samenleving en haar verschijnselen. Daarbij staan vooral de inrichting en veranderingen daarvan, alsmede problemen en sociale conflicten centraal.

De sociologie bestudeert mensen en hun gedrag in hun sociale omgeving, in relatie tot de heersende moraal en ethiek en in verband met politieke en filosofische gedragscodes. Praktisch gezien betekent dat de bestudering van het dagelijkse leven van mensen en het functioneren van mensen in hun omgeving, sociale verbanden, gezinsstructuren, religieuze verbanden, wetten, normen en waarden, rolpatronen en culturele verbanden. De drie hoofdthema's van de sociologie zijn het rationalisatieprobleem, het cohesieprobleem en het ongelijkheidsprobleem.

Sociologie is een (beschrijvende) maatschappijwetenschap en geen exacte wetenschap (bv: wiskunde). Het heeft ook te maken met wetenschappelijke disciplines als geschiedkunde, geografie, politiek, vergelijkende cultuurwetenschappen, psychologie, filosofie, economie, antropologie, criminologie en demografie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 365.