kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Soefisme

Het soefisme (ook wel tasawwoef) is een mystieke traditie die zijn oorsprong heeft in de zoroastrisme en hindoeïsme en die later door de islam werd overgenomen. Een aanhanger van het soefisme heet een soefi. De soefi's vormen mystieke broederschappen of zusterschappen.

- soefisme. -

Soefi komt vermoedelijk van soef, dat wol betekent in het Arabisch. De eerste soefi's droegen grove wollen kleding als blijk van hun soberheid en armoede. Als beschrijvende term verschilt het weinig van derwisj (Oudperzisch voor soefi) en fakir (Oudhindi voor soefi).
Hoewel het woord sterk lijkt op het Griekse woord sophia ('wijsheid'), is er geen linguïstisch verband.
Een andere veronderstelling is dat de naam afkomstig is van het Arabische woord soefa, dat bank betekent, en is afgeleid van het feit dat naast de ingang van de moskee van de profeet in Medina altijd wel een groepje arme gelovigen op een bank zat. Vanwege het feit dat deze mensen voortdurend in de nabijheid van de profeet verkeerden, hadden enkele van hen een uitgebreide kennis van de islamitische leer.

Vermoedelijk waren er in de 6e eeuw al soefi's. Zij trokken rond door verschillende delen van het Midden-Oosten en India. Rond de 8e eeuw waren er diverse scholen of ordes gevestigd.

Als religieuze beweging kenmerkt het soefisme zich als een mengelmoes van religieuze en filosofische invloeden. De soefi's geloofden dat zij niet alleen hun kennis uit de Koran en de Hadith hoefden te halen, maar gebruikten in meer of mindere mate ook het klassieke zoroastrisme, de Griekse filosofie, het hindoeïsme, christendom, boeddhisme en sjamanisme. Eén precieze definitie van het soefisme is dan ook niet te geven.

Soefisten geloven dat de Koran en de strikte regels van de sharia uiterlijke regels zijn en dat er diverse stadia van (innerlijke) nabijheid tot God bestaan. Een van de symbolen die dit symboliseert is de roos. De doornen van de roos, die de roos beschermen, staan voor de regels van de sharia. De stam van de roos symboliseert het innerlijke pad, ook wel tariqa genoemd. De bladeren van de roos staan symbool voor marefa waarbij de soefi innerlijke kennis van God ervaart. De geur van de roos staat voor het ervaren van de werkelijkheid (haqiqa) zoals deze is.

Bekend zijn ook de dansende derwisjen uit de Turkse stad Konya. Door in het rond te tollen bereiken zij een bepaalde extase en zo proberen zij tot God te komen. De orde is gesticht door de beroemdste soefi-dichter Jalal ad-Din Rumi uit de 13e eeuw. Een andere soefigroep zijn de Qalandariyah die graag experimenteerden met verdovende middelen.

Binnen het soefisme bestaan tientallen scholen, tariqats genaamd. Sommige zijn internationaal, andere lokaal actief. Inmiddels is in elke grote stad in Nederland en België wel een vertegenwoordiger van een soefibroederschap te vinden.

Soefisme
Het Universeel Soefisme is een religieuze stroming, waarin de denkbeelden van het soefisme en het westerse denken verbonden zijn. Deze leer is ontstaan door toedoen van de Indiase muzikant Hazrat Inayat Khan Hij kreeg van zijn Soefi-meester de opdracht om met zijn muziek Oost en West te verenigen en het soefisme te verbreiden in andere landen. Hij belandde in eerste instantie in Amerika en begon daar met het geven van concerten met Indiase muziek. Helaas kon men daar weinig waardering opbrengen voor de Oosterse muziek. Er was simpelweg een te grote kloof tussen de culturen. Khan besloot daarom lezingen te gaan geven door het onbegrip voor zijn muziek.

Een ander obstakel was zijn moslim achtergrond. Op een gegeven moment heeft hij daarom het soefisme losgekoppeld van de Islam. De lezingen kregen mee dat alle godsdiensten uit één en dezelfde goddelijke bron voortkomen en dat alle religies uiteindelijk op dezelfde God zijn gericht. God heeft vele benamingen en elk mens beleeft God op zijn eigen manier. Dit is de centrale boodschap van Hazrat Inayat Khan. Hij legde de nadruk op het feit dat het geen nieuwe religie is maar een op zichzelf staande levenshouding, "voor hen die zoeken naar waarheid". God moet je volgens hem niet buiten jezelf zoeken, maar in je zelf. Dat is de essentie.

Hazrat Inayat Khan's bedoeling is dat de mensen het idee zouden moeten loslaten dat hun godsdienst de absolute waarheid is en zouden moeten proberen te erkennen dat alle religies een deel van de waarheid vertegenwoordigen. Het soefisme is op zoek naar de 'Eenheid in Verscheidenheid', aldus Hazrat Inayat Khan zelf. Dit zogenaamde 'universeel soefisme' wordt onder andere uitgedragen en gepropageerd door de Internationale Soefi Beweging. Je kunt daarom gewoon Christen, Hindoe, Moslim of andersoortig gelovig zijn, het maakt voor het soefisme niet uit wat je gelooft. De levenshouding van Hazrat Inayat Khan is in wezen voor iedereen toepasbaar. Elke profeet en elke religie wordt in het universeel soefisme geëerd.

De meeste soefi's in Nederland zijn aanhangers van het universeel soefisme.

Deze aanhangers van het universeel soefisme richten zich op de eenheid van de verschillende religies. Bij de universele erediensten wordt gemediteerd en voorgelezen uit de zeven heilige geschriften. Voorstanders van deze vorm van oecumene beweren dat de aanhangers tegelijk christen en soefi, of moslim en soefi zijn. Het universeel soefisme beweert dat zij mensen kan helpen de weg naar God te vinden zonder veel tussenkomst van buitenaf. In 2005 zou de populariteit van deze vorm van het soefisme in West-Europa groeiende zijn, met name onder mensen van middelbare leeftijd. Precieze statistische gegevens zijn niet voorhanden.

Om kort te gaan; het soefisme ontstaat in het oosten en wordt door Khan losgekoppeld van de Islam. Het is een levenshouding die de essentie uit alle wereldgodsdiensten neemt als een soort spirituele paraplu welke is toegepast op de westerse cultuur met als doel de kloof tussen oost en west te verkleinen en de mens te laten zien dat de Ene niet daarbuiten is maar in je zelf.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Soefisme

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.