kunstbus
Dit artikel is 05-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Staten-Generaal

de Eerste Kamer en Tweede Kamer, het parlement.

De Nederlandse volksvertegenwoordiging, het parlement, bestaat uit twee Kamers die worden aangeduid als de Staten-Generaal. Het parlement ziet namens het volk erop toe dat het land goed bestuurd wordt, het controleert de regering. Daarnaast heeft de volksvertegenwoordiging een wetgevende taak.

De twee Kamers van de Staten-Generaal zijn vrijwel gelijkwaardig - de toestemming van beiden is nodig om een wetsvoorstel aanvaard te krijgen -, de tweede kamer heeft echter het recht van initiatief en amendement. De Tweede Kamer wordt rechtstreeks gekozen, de leden van de eerste kamer indirect door de leden van de provinciale staten.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.