kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Steen van RosettaDe Steen van Rosetta is een donkere granieten steen die de sleutel vormde voor het ontcijferen van het hiërogliefenschrift.

De Steen van Rosetta (of Rosette) maakt al sinds 1802 deel uit van de collectie van het British Museum in Londen en is slechts één keer uit Londen weggeweest: in 1972 ging hij een maand naar het Louvre.

Het brok graniet werd in 1799 door Franse militairen gevonden in Egypte en bevat drie teksten in drie verschillende schriften:
. in het Egyptisch door middel van Egyptische hiërogliefen
. in het Egyptisch door middel van demotisch schrift
. en in het Grieks alfabet.
De tekst, gedateerd op 27 maart van het jaar 196 voor Christus, is een dankbetuiging van de priesters van Memphis aan koning Ptolemaeus V Epiphanes.

De Steen van Rosette werd in juli 1799 in Egypte door Franse genietroepen werd ontdekt bij werkzaamheden aan het fort St. Julien (nu Quaitbay) bij de Egyptische plaats Rosetta (nu El Rashid). De Fransman Jean-Francois Champollion en de Brit Thomas Young slaagden erin het oud-Egyptische hiërogliefenschrift op de steen te ontraadselen, nadat ze hadden ontdekt dat de drie teksten dezelfde betekenis hadden. Jean-François Champollion lukte dat als eerste definitief in 1822.

Later zijn nog het decreet van Canopus en het decreet van Memphis gevonden. Ook deze decreten waren tweetalig en in drie schriften en gaven daarmee verdere informatie over het demotisch en hiërogliefisch schrift en de Egyptische taal.

In Figeac, de geboorteplaats van Champollion, bevindt zich een kopie van de Steen van Rosette evenals in het fort waar de steen in 1799 is gevonden. In Nederland is een kopie te vinden in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.