kunstbus
Dit artikel is 22 01 2018 11:43 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

stikstofoxide

Het grootste deel van de stikstofoxiden (NOx) in de lucht is afkomstig van het verkeer. Stikstofdioxide (NO2) dringt door tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Het kan bij hoge concentraties irritatie veroorzaken aan ogen, neus en keel. Bij blootstelling aan lage concentraties stikstofdioxide wordt een lagere longfunctie waargenomen. Ook een toename van astma-aanvallen en ziekenhuisopnamen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties komen voor.
Het is minder waarschijnlijk dat het gevonden verband tussen NO2 en gezondheidseffecten door NO2 zelf wordt veroorzaakt. Aannemelijker is dat de NO2-concentratie model staat voor het mengsel van luchtverontreinigende stoffen. Het effect van langdurige lage concentraties is nog niet bekend. Uit dierproeven komt naar voren dat NO2 de kans op allergieën vergroot en dat het longweefsel geïrriteerd raakt bij zeer hoge concentraties. Bij deze dierproeven zijn echter de concentraties vele malen groter dan in de lucht die je normaal inademt. Dit soort concentraties vind je alleen in slecht geventileerde tunnels tijdens de spits.

Volgens het RIVM zijn de concentraties voor fijn stof het hoogst in de Randstad en het laagst in het noordoosten. Overschrijding van de EU-norm voor stikstofoxiden treedt met name op langs zeer drukke wegen, vooral in de Randstad.

Creative Commons bronnen:
http://betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/01304/fadbc/50160/79a17/de847/Aerosolen_leerlingenbestand_1.4.pdf - Aerosolen en Vuile Lucht (SLO)

 

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 860.