kunstbus
Dit artikel is 12-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

stofwisseling

De stofwisseling (v)

Omzetting van voedingsstoffen in bouwstoffen van het lichaam, waarbij energie wordt vrijgemaakt.

Stofwisseling, ook wel metabolisme genoemd (uit het Grieks: "metabolismos" = verandering of omzetting), is het geheel van biochemische processen die plaats vinden in cellen en organismen. Enzymen spelen hierbij een centrale rol.

De stofwisseling heeft onder meer de volgende functies
. Het vrijmaken van energie uit opgenomen stoffen
. Het gebruik van bouwstoffen en energie als bron voor alle biologische processen
. Het verwerken van afvalstoffen
. De aanmaak en het gebruik van reserves.
. een bepaald teveel aan opbouwstoffen elimineren

Katabolisme en anabolisme
Metabolisme kan onderverdeeld worden in katabolisme en anabolisme:
. katabolisme is de afbraak van stoffen waarbij energie vrij komt, ook wel dissimilatie of verbranding genoemd.
. anabolisme is de opbouw van stoffen waarbij energie vastgelegd wordt, ook wel assimilatie genoemd

Belangrijke stofwisselingsprocessen
. Koolhydraten worden omgezet in glucose. Dit wordt in de glycolyse afgebroken tot acetyl-CoA. Glucose kan ook in andere suikers worden omgezet
. Vetten worden omgezet in vetzuren. Ook vetzuren worden afgebroken tot acetyl-CoA, in een proces dat beta-oxidatie wordt genoemd.
. Eiwitten worden in de lever afgebroken tot aminozuren. De aminozuren kunnen vervolgens weer gebruikt worden om nieuwe eiwitten te maken. In de aminozuuroxidatie wordt uit aminozuren onder andere weer acetyl-CoA gevormd. Maar aminozuren kunnen ook worden omgezet worden in allerlei andere stoffen.
. Acetyl-CoA doorloopt de citroenzuurcyclus. Daarbij komen energierijke elektronen vrij en wordt koolstofdioxide gevormd als afvalproduct.
. De energierijke elektronen uit de citroenzuurcyclus doorlopen de oxidatieve fosforylatie. De energie uit deze elektronen wordt gebruikt voor het genereren van ATP, de belangrijkste energiebron voor de cel.
. Vitaminen spelen vaak een rol bij diverse stofwisselingsprocessen.

Metabolieten
Strikt genomen zijn metabolieten de producten van stofwisselingsprocessen. De term metabolieten wordt echter meestal alleen gebruikt voor kleine moleculen, zoals glucose en aminozuren.

Er wordt soms ook een onderscheid gemaakt tussen primair en secundaire metabolieten. Secundaire metabolieten zijn niet noodzakelijk voor het overleven van het organisme, maar dragen wel bij tot zijn overlevingskansen. Zo zijn de aminozuren waaruit eiwitten worden opgebouwd voorbeelden van primaire metabolieten, maar het alkaloïde nicotine daarentegen een secundaire metaboliet in bepaalde planten.

Autotroof en heterotroof
De stofwisseling van autotrofe organismen is gebaseerd op de assimilatie met een externe energiebron, via fotosynthese of chemosynthese.

De stofwisseling van heterotrofe organismen is gebaseerd op energie die wordt verkregen door afbraak van hoogenergetische verbindingen uit de omgeving; vaak koolwaterstoffen en andere verbindingen die door assimilatie in andere organismen zijn gemaakt.

Metabolisme (Grootheid M)
Metabolisme wordt ook als rekenwaarde gebruikt in de klimaattechnologie, om de warmteafgifte van een mens te bepalen is er voor het metabolisme een grootheid in het leven geroepen.

Het Metabolisme varieert met de activiteit van een persoon en wordt uitgedrukt in de eenheid met, waarbij geldt dat 1met = 58,2Watt.

De met is gedefinieerd als de geproduceerde warmte per m2 gemiddeld persoon in rust. De gemiddelde persoon heeft een oppervlakte van 1,8m2. De gemiddelde warmteproductie per persoon ligt dus op 105 Watt.

Bron: Nederland circa 900 kinderen.

Verder zijn er ziektebeelden waarbij gedacht wordt aan een stofwisselingsziekte, maar waarbij het defecte enzym (nog) niet gevonden is. Hierdoor is de ziekte niet met zekerheid vast te stellen.

Relatief weinig stofwisselingsziekten zijn te behandelen. Meestal bestaat de behandeling uit het volgen van een dieet, een orgaantransplantatie of uit een behandeling met speciale medicijnen.

Onbehandelbare stofwisselingsziekten leiden in veel gevallen tot een voortijdig overlijden van de patiënt.

De vertering
Onze dagelijkse voeding, zoals brood, melk, vlees, groenten , aardappelen enz., bestaat uit verschillende voedingsstoffen, zoals eiwitten, vetten , koolhydraten, water en vitaminen. Deze voedingsstoffen worden in het maagdarmkanaal kleiner gemaakt en opgenomen (vertering) in het bloed en naar de cellen vervoerd, in de cel vindt dan de stofwisseling plaats.

Verteringsstoornis versus stofwisselingsstoornis
Voor vertering van voedsel zijn in het maagdarmkanaal enzymen aanwezig. Deze enzymen worden bijvoorbeeld aangemaakt door speekselklieren of de alvleesklier. Wanneer een van deze enzymen ontbreekt, dan ontstaat een verteringsstoornis en worden de voedingsstoffen niet goed afgebroken in het maagdarmkanaal en verlaten ze het lichaam met de ontlasting.

De stofwisseling vindt plaats in de cel en maakt gebruik van enzymen die door de cel zelf worden gemaakt. Wanneer een enzym niet gemaakt kan worden door de cel ontstaat een stofwisselingsstoornis. De stoffen zijn dan wel opgenomen in de cel, maar kunnen niet verder verwerkt worden, omdat het enzym dat een rol speelt bij de omzetting ontbreekt.

Voorbeelden van stofwisselingsziekten
. Medium Chain Acyl coënzym-A Dehydrogenase deficiency (MCAD)
. Fenylketonurie (PKU)
. Cystinurie
. Ziekte van Sanfilippo (MPS III)
Als proef wordt in een deel van Nederland al door middel van de hielprik op MCAD getest, op PKU wordt al langer systematisch getest in België en Nederland. Medio 2005 werd bekend gemaakt dat het aantal stoornissen waar met de hielprik op getest wordt aanmerkelijk uitgebreid gaat worden in Nederland.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Stofwisselingsziekte.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 615.