kunstbus
Dit artikel is 15-07-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Tantalus

Tantalos of Tantalus (Latijn) is een rijke Lydische koning uit de Griekse mythologie.

Tantalus was een gunsteling, maar misschien ook de zoon van Zeus en de oceanide Blouto. Tantalus was de grondlegger van het geslacht der Tantaliden, later beter bekend als Atriden.

Tantalus werd door Zeus uitgenodigd om bij de Olympische goden te komen eten, een grote eer, die hem echter zuur zou opbreken door zijn eigen fouten. Tantalus verraadde geheimen die Zeus hem verteld had. Daarnaast stal hij nectar en ambrozijn, godenvoedsel dat het geheim van onsterfelijkheid zou bevatten, opdat zijn vrienden het konden proeven.

Toen hij op een dag de goden had uitgenodigd voor een banket schotelde Tantalus hun zijn in stukken gesneden zoon Pelops voor om te testen of zijn gasten weldegelijk alwetend waren. De goden ontdekten het direct en aten niets van het vlees. Alleen Demeter, die nog met haar hoofd bij de roof van haar dochter door Hades was, at gedachteloos een stuk van Pelops' schouder op. Zeus beval Hermes de lichaamsdelen van Pelops te verzamelen en maakte er weer een lijf van; Demeter gaf een stukje ivoor om Pelops' schouder op te vullen. Rhea wekte Pelops weer tot leven.

Zeus stuurde Tantalus naar de Onderwereld, meer bepaald naar de Tartarus, het onherbergzaamste stuk van de onderwereld, om daar een eeuwigdurende marteling te doorstaan. Tantalus moest tot zijn kin in een poel water staan maar telkens als hij dorst had en zijn lippen naar het water bewoog zonk het weg in de aarde. Hongerig probeerde hij ook van de fruitbomen te plukken die juist boven hem hingen, tevergeefs: als hij bijna een stuk fruit had stak er juist een harde wind op die de takken buiten zijn bereik blies. Boven hem lag er een rotsblok dat elk moment kon vallen.

Omdat Tantalus zoveel te lijden had in de onderwereld, noemt men tot op de dag van vandaag het feit dat men iets graag wil maar net niet kan krijgen een Tantaluskwelling. Tantalus riep een vloek af over zijn familie die voortduurde totdat Orestes deze ophief.

Toneel
De Engelse schrijver/regisseur John Barton publiceerde in 2000 onder de titel Tantalus een epos van 9 toneelstukken waar hij 20 jaar aan heeft gewerkt. Een volledige opvoering van de tekst zou 3 dagen in beslag nemen. De eerste opvoering vond plaats op 21 oktober 2000 in het Denver Center for Performing Arts - Verenigde Staten van Amerika, onder regie van Edward Hall en Peter Hall.

In december 2003 bracht Toneelgroep De Appel "Tantalus" uit in het Appeltheater in een vertaling van Johan Boonen onder regie van Aus Greidanus.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Tantalus.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 183.