kunstbus
Dit artikel is 20 01 2018 16:33 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

temperatuurstijging

De stijging van de gemiddelde temperatuur in De Bilt is een aanwijzing dat het klimaat in Nederland verandert. Niet alleen in Nederland, ook wereldwijd stijgt de gemiddelde temperatuur. Deze temperatuurstijging heeft een aantal duidelijk meetbare gevolgen. Zo is de sneeuw- en ijsbedekking van de aarde afgenomen. Dit heeft in combinatie met het uitzetten van het zeewater recentelijk geleid tot een stijging van de zeespiegel van 10-20 cm. Het groeiseizoen van planten wordt steeds langer. Er komen steeds meer zuidelijke soorten planten en dieren in Nederland voor en soorten die kenmerkend waren voor Nederland verdwijnen langzaam naar het noorden.

Hoe het in de nabije toekomst verder gaat is zeer de vraag. Het is afhankelijk van een groot aantal factoren. Klimatologen zijn druk doende om met klimaatmodellen voorspellingen te doen over het klimaat wereldwijd en in Nederland. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de temperatuur wereldwijd met 1,4°C tot 5,8°C zal stijgen. De grote onzekerheidsmarge hangt enerzijds samen met onvolledige kennis van vooral temperatuurverhogende of -verlagende processen in het klimaatsysteem en anderzijds met de daaraan gekoppelde onzekerheid in voorspellingen van de toekomstige menselijke uitstoot van broeikasgassen en aerosolen. Beide onzekerheden zijn van vergelijkbare grootte. De temperatuurstijging heeft vooral grote gevolgen voor de waterkringloop. De bedekking van de aarde met sneeuw en ijs zal verder afnemen. Het niveau van de zeespiegel zal naar verwachting stijgen met 9 tot 88 cm.

Bronnen:
•  http://betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/01304/fadbc/50160/79a17/de847/Aerosolen_leerlingenbestand_1.4.pdf

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.