kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Theocratie


1 staatsvorm waarin de godheid als de onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd.
2 heerschappij van priesters, als rechtstreekse dienaren van God.

In een theocratie is de autoriteit van de wetten afgeleid van de autoriteit van God.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 1009.