kunstbus
Dit artikel is 25 11 2016 17:20 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Thomas Kuhn

Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati (Ohio), 18 juli 1922 - Cambridge (Massachusetts), 17 juni 1996) was een Amerikaans natuurkundige en wetenschapsfilosoof. Kuhn is vooral bekend door zijn boek The Structure of Scientific Revolutions (1962) waarin hij het idee naar voren brengt dat wetenschap niet geleidelijk evolueert maar door paradigmawisselingen sprongsgewijs verandert.

Kuhn: de wereld verandert mee met de wetenschap
Het boek dat een cesuur betekende met deze opvatting was The Structure of Scientific Revolutions (1962) van wetenschapsfilosoof en natuurkundige Thomas Kuhn (1922-1996). Aanleiding voor dit boek was Kuhns verwondering over het feit dat Aristoteles, die zoveel voortgang had geboekt in logica en wiskunde, een mechanica aanhing die zelfs op de meest basale punten tekortschoot. Na lange bestudering en vergelijking met de moderne mechanica van Newton en Einstein, kwam Kuhn tot de conclusie dat aan Aristoteles’ mechanica een geheel ander wereldbeeld ten grondslag lag dan aan de moderne. De betekenis van termen als kracht, massa, of versnelling was een totaal andere dan die wij eraan toekennen. Aristoteles leefde in zekere zin in een andere wereld dan wij. Om hieraan uitdrukking te geven gebruikte Thomas Kuhn het woord paradigma: het gemeenschappelijke referentiekader van een groep wetenschappers, dat bestaat uit een gemeenschappelijke taal (begrippenkader) en een stelsel van aanvaarde wetten en theorieën. Wetenschap wordt gekenmerkt door periodes van stabiliteit en van plotselinge revoluties, zoals de relativiteitstheorie van Einstein. “Indien een revolutie plaatsvindt, verandert de wereld mee”, aldus een roemruchte stelling van Kuhn.

Bron: http://www.lerenfilosoferen.nl/filosoferen-over-kennis-en-wetenschap

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.