kunstbus
Dit artikel is 26-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Titanen

Titaan (Titanen)

Doorverwijspagina Titaan of Titan

Titaan (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Het woord Titaan of Titan is afkomstig uit de Griekse mythologie en duidt in het gewone spraakgebruik op een reusachtig, geweldig krachtig persoon.

In de mythologie is een titaan één van de twaalf Titanen en Titaniden. Zij zijn de zonen en dochters van Uranus (de hemel) en Gaia (de aarde), hoewel andere mythen vertellen dat Gaia hen uit zichzelf heeft voortgebracht. De Titanen waren reuzen, ware hemelbestormers. Zij werden door hun vader Uranus in de afgrond, Tartarus, gesmeten toen hij zich door hen bedreigd begon te voelen. Later werden de Titanen die aan Zeus' kant stonden in de strijd om de hemelheerschappij, door hem bevrijd.

De oorspronkelijke, mannelijke Titanen zijn Oceanos, Coeus, Hyperion, Crius, Iapetus en Kronos.

De zes Titaniden -= Tethys, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe en Theia - waren de vrouwelijke tegenhangers van de Titanen, maar vaak worden ze als één groep beschouwd. Zij zijn eveneens kinderen van Uranus en Gaia.

Kinderen waarvan beide ouders Titanen zijn
. Oceanus en Thetys: Deze zeetitanen verenigde zich en kregen samen drieduizend kinderen, de Oceaniden, die alle vormen van water personifieerden. De bekendste zijn Asia, Styx, Elektra, Doris, Eurynome, Amphitrite en Metis.
. Coeus en Phoebe: De Titanen van intelligentie en kennis kregen twee dochters; Asteria en Leto. Zij symboliseren verborgen kennis en voorspelling.
. Hyperion en Theia: Dit zijn de Titanen van het licht. Hun kinderen waren heel toepasselijk Eos (de dageraad), Helios (de zon) en Selene (de maan).
. Rhea en Kronos: Rhea en Kronos zijn de titanen van de zevende dag, kinderen van hemel en aarde (Ouranos en Gaia). Het kind van Rhea en Kronos is Zeus. Zeus wordt vereerd als een jaarlijks stervende en weer herrijzende god.

Kinderen waarvan één van de ouders een Titaan is
. Crius en Eurybia: Crius is de Titaan van het ijs, en Eurybia is de dochter van Pontus (de zee). Hun kinderen zijn Astraeus en Perses.
. Iapetus en Asia/Clymene: Iapetus en de Oceanide kregen samen Atlas, Prometheus, Epimetheus en Menoetius, allen belangrijke figuren in de Griekse mythologie.
. Cronus en Phylira: Hun kind is een tweestaltige Centaur.

Giganten
In de Griekse mythologie waren de Giganten ontzaglijke reuzen, met vreselijke aangezichten, lange verwarde haren, die van hoofd en kin afhingen, en van geschubde drakenstaarten in plaats van voeten voorzien. Ze tonen enige gelijkenis met de Jötun uit de Noordse mythologie.

Titan (maan), een maan van de planeet Saturnus
Titan of Saturnus VI is de grootste maan van Saturnus en - op Ganymedes na - de grootste van het zonnestelsel. Met een diameter van 5151 km is hij zelfs 5 percent groter dan de planeet Mercurius of 50 percent groter dan onze maan. Christiaan Huygens ontdekte Titan op 25 maart 1655 en noemde hem Saturni Luna, dus "Saturnusmaan". Later bestudeerde de Italiaan Giovanni Domenico Cassini de maan. De Engelsman John Herschel doopte de maan in 1847 "Titan". Titan is de enige maan in het zonnestelsel met een dichte atmosfeer, die de Spaanse astronoom José Comas Solá voor het eerst vermeldde in 1907. Gerard P. Kuiper ontdekte in 1943 - 1944 methaangas in die atmosfeer met behulp van spectroscopie. Omdat de dikke smoglaag het oppervlak aan het zicht onttrekt, komt de kennis over Titan vooral van het bezoek van ruimtesondes zoals de Voyagers en Cassini-Huygens. Er komt storm, onweer en regen van ethaan en methaan voor. Er bestaan aan de polen meren en zeeën van methaan en ethaan. Er komen duinen, geisers en ijsvulkanen voor. Het oppervlak ligt bezaaid met ijs van koolwaterstoffen. Waarschijnlijk ligt er ondergronds een oceaan van ammoniak en water. Het is nog onzeker, of er leven voorkomt.

titanium, een scheikundig element
Titanium, of titaan, is een scheikundig element met symbool Ti en atoomnummer 22. Het is een grijs metallisch overgangsmetaal, het behoort met Zirconium (Zr), Hafnium (Hf) en Rutherfordium (Rf) tot de titaangroep.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Titaan_(mythologie).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.