kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

TjaskerDe tjasker is een der kleinste molens in Nederland en is ontwikkeld in Friesland. Er zijn twee typen tjaskers: de paaltjasker en de boktjasker. Bij de paaltjasker wordt de molenas ondersteunt door een paal en bij een boktjasker ligt de voorkant van de molen op een houten bok. De paaltjasker maalt het binnenwater via de buitenringsloot en de binnenringsloot naar het binnenwater of andersom. De boktjasker maalt het water uit het binnenwater via de buitenringsloot naar het buitenwater. Alleen de boktjasker heeft een kruibaan voor het kruien van het wiekenkruis op de wind. De paaltjasker wordt met behulp van een ketting op de wind getrokken.

Een tjasker heeft geen kamwielen in tegenstelling tot 'normale' molens. Op de as waar de wieken doorheen steken, zit achteraan een tonmolen. Dit is een klein soort vijzel met een betimmering eromheen. Niet ten onrechte is door molenkenners gesteld dat de enige overeenkomst tussen de tjasker en alle andere windmolentypen het bezit van een wiekenkruis is.

Dit kleinste windmolentype voor het oppompen van water was omstreeks 1950 bijna uitgestorven. Na 1970 werden diverse molens nieuw gebouwd. Vooral in natuurgebieden wordt dit soort molens gebruikt om verdroging tegen te gaan.

In Nederland zijn nog 25 tjaskers te vinden, waarvan 11 molens in Friesland. De oudste tjasker van Nederland bevindt zich in Het Heidenschap ('It Haidenskip'), een buurtschap bij Workum (Frl.). Deze werd gebouwd in 1915.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Tjasker.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.