kunstbus

Trias-Politica

trias politica


de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Montesquieu maakte in 1748 zijn Trias Politica, wat een scheiding der machten in hield. Je hebt de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Deze driedeling wordt ook min of meer in Nederland gebruikt. We hebben de uitvoerende en wetgevende macht besproken: de kroon en de staten generaal.

De rechterlijke macht ligt bij de rechter.
Deze gebruikt de grondwet met alle wetten als leidraad voor het uitspreken van een vonnis. Deze rechter werkt onafhankelijk en komt pas tot zijn vonnis nadat alle getuigen zijn gehoord.Pageviews vandaag: 485.