kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Tweede-Kamer

De 150 direct gekozen volksvertegenwoordigers die de regering controleren en wetsvoorstellen behandelen.

De 150 leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door alle kiesgerechtigde Nederlanders van achttien jaar en ouder.

De Tweede Kamer heeft voor haar controlerende en mede-wetgevende taak een aantal rechten: het recht van interpellatie en het recht van enquête. Met het recht van interpellatie kan een Kamerlid een minister of staatssecretaris ondervragen over zijn gevoerde beleid.

Daarnaast heeft het parlement het recht van enquête. Dit houdt in dat een speciaal ingestelde kamercommissie een onderzoek kan instellen naar de toepassing van een wet of naar het gedrag van de regering.

Naast deze grondwettelijke rechten is er het zogenoemde vraagrecht. Ieder Kamerlid heeft het recht de ministers en staatssecretarissen mondeling of schriftelijk vragen voor te leggen. Deze zijn echter niet verplicht een antwoord te geven.

Als mede-wetgever heeft de Tweede Kamer nog andere rechten: het recht van amendement en het recht van initiatief. Het eerste recht houdt in dat de Kamer het recht heeft wetsvoorstellen te amenderen, wijzigingen aan te brengen, alvorens een voorstel aan te nemen.

Het recht van initiatief houdt in dat, mocht de Tweede Kamer vinden dat de regering in gebreke blijft een wetsvoorstel in te dienen, zij zelf met een wetsvoorstel kan komen. Wanneer een meerderheid van het parlement (Tweede en eerste-kamer) zo'n voorstel aanneemt, dan moet de regering deze wet uitvoeren.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 17.