kunstbus
Dit artikel is 28-08-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

utilitarisme

Filosofie dat nut het belangrijkste doel is.

Utilitair (bijvoeglijk naamwoord; utilitairder, meest utilitair) == de nuttigheid betreffend, nut beogend

Het utilitarisme is een ethische stroming die de morele waarde van handelingen afweegt aan het nut (vandaar utilis) voor het geheel.

Doorgaans houdt dit in dat een utilitarist met zijn handelingen streeft naar wat bevordelijk is voor het behalen van het hoogst haalbare geluk van de mensheid. Het utilitarisme houdt echter wel rekening met een praktijk waarin dit onmogelijk is. Met het hoogst haalbare geluk wordt bedoeld dat zoveel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk behoren te zijn. Sommige utilitaristen zijn van mening dat ook het geluk van dieren van belang is.

De term geluk in de utilitaristische ethiek is de som van plezier min pijn. Vermijden van pijn en verwerven van plezier zijn dan ook de motieven voor het menselijke handelen.

Het utilitarisme is begonnen met David Hume (1711 - 1776), die werd geînspireerd door het hedonisme van Epicurus. Het utilitarisme is daarna uitgewerkt door Jeremy Bentham (1748 - 1832) en John Stuart Mill (1806 - 1873). Met John Stuart Mill's Utilitarianism (1861) heeft het utilitarisme pas echt gestalte gekregen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Utilitarisme.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.