kunstbus
Dit artikel is 14-06-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Vancouver

Ondanks - of misschien juist dankzij - een onmogelijk geïsoleerde geografische ligging van het globale kunstgebeuren, staat het Canadese Vancouver reeds decennia lang bekend als thuishaven van, en voedingsbodem voor, hedendaagse beeldende kunst van wereldformaat.

Deze bloeiende havenstad en nijvere pijler van de zogeheten Pacific Rim-economie - in 2003 nog uitgeroepen tot de stad met de hoogste levenskwaliteit in het hele Amerikaanse continent - behuist een ontzagwekkende concentratie aan internationaal gerenommeerde kunstenaars die in hun werk vaak gemeenschappelijke, door hun 'lokale' context gekleurde thematieken en methodieken aankaarten en hanteren. We denken hierbij in de eerste plaats aan kunstenaars als Jeff Wall, Ian Wallace, Ken Lum, Rodney Graham en Stan Douglas. Het respect dat hun respectievelijke oeuvres internationaal afdwingen, verzekert Vancouver sinds jaar en dag van zijn benijdenswaardige status als "waarmerk" van conceptuele rigeur, intellectuele diepgang en visuele rijkdom.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.