kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Vaticaan

Vaticaan kan staan voor:
. Vaticaanstad, sinds 1929 de pauselijke residentie.
. de Heilige Stoel, het centrale bestuursorgaan van de Rooms-Katholieke Kerk.
. de Romeinse Curie, het dagelijks bestuur van de Rooms-Katholieke Kerk.Vaticaanstad
Vaticaanstad (Latijn: Status Civitatis Vaticanae, Italiaans: Città del Vaticano) is het soeverein gebied van het kleinste onafhankelijke land ter wereld, gelegen midden in Rome, alwaar de hoofdzetel van de Rooms-katholieke Kerk gehuisvest is. Het wordt vertegenwoordigd door de Heilige Stoel. Het staatshoofd is de Paus.

Er wonen 932 (2006) mensen op een oppervlakte van ,44 km². Vaticaanstad wordt geheel omsloten door de stad Rome en heeft een eigen stadsmuur; tot het grondgebied van de staat behoren verder enkele plekken in Rome en het zomerverblijf van de paus in Castel Gandolfo. De stad heeft een politiedienst bestaande uit Zwitsers, de Zwitserse Garde, een overblijfsel van het oorspronkelijke leger van de paus.

Vaticaanstad is geen lid van de Europese Unie.

Het Apostolisch paleis is de officiële verblijfplaats van de Paus. De Paus beschikt over een Camerlengo, kamerheer van de Paus.

Bijna alle inwoners van Vaticaanstad wonen binnen de muren van het Vaticaan. De burgers van Vaticaanstad bestaan voornamelijk uit geestelijken, met inbegrip van priesters, zusters en de befaamde Zwitserse Garde. Er werken ongeveer 3000 leken, maar deze wonen niet binnen het Vaticaan.

Er bestaat een nationaliteit van Vaticaanstad zodat hoge geestelijken kunnen reizen met een paspoort van het Vaticaan en zodat deze geestelijken diplomatieke status kunnen krijgen in landen waar hun geloofsbrieven zijn geaccepteerd. Eind 2003 hadden 552 personen de nationaliteit van Vaticaanstad (61 Kardinalen, 346 andere geestelijken, 101 leden van de Zwitserse Garde en 44 leken). Bijna al deze mensen hebben een dubbele nationaliteit en behielden hun oorspronkelijke nationaliteit tijdens hun werk voor het Vaticaan. Men krijgt de nationaliteit uitsluitend door naturalisatie, niet door geboorte.

Kerkelijke staat
Het dwergstaatje is in 1929 ontstaan, na conflicten tussen de pausen en Italië, maar kan als een voortzetting of herleving van de Kerkelijke Staat gezien worden. De Kerkelijke Staat was het gebied in Midden-Italië inclusief Rome waarvan de paus van 756 tot 1870 wereldlijk soeverein was. Het omvatte op den duur de huidige Italiaanse regio's Latium, Umbrië, Marken en Emilia-Romagna.
In 1866 veroverden de republikeinse troepen onder Garibaldi twee derde van de Kerkelijke Staat, maar Latium bleef voor de paus behouden door steun van de Franse keizer Napoleon III. Toen die in 1870 zijn troepen moest terugtrekken om in te zetten aan het front in de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871), werd ook Latium, tezamen met de gehele stad Rome, door het in 1861 opgerichte koninkrijk Italië bezet. Paus Pius IX deed nog een hulpeloze poging om katholieke jongemannen als Zouaven vrijwillig de Kerkelijke Staat te verdedigen.
De paus beschouwde na het verlies zichzelf als de gevangene van het Vaticaan en wilde het gebied niet verlaten. Opeenvolgende pausen bleven de legitimiteit van de annexatie van de Kerkelijke Staat in 1870 bestrijden. Deze situatie duurde bijna 60 jaar, tot 1929. Toen ondertekenden paus Pius XI en Mussolini het Verdrag van Lateranen (de Sint-Jan van Lateranen is de kathedraal van het bisdom Rome, buiten het Vaticaan). Hierin werd bepaald dat de paus het huidige grondgebied als soevereine staat toegewezen kreeg.

Heilige stoel
Heilige Stoel of Apostolische Stoel is de formele benaming van de staatsrechtelijke positie van het Vaticaan en duidt de paus aan tezamen met het Staatssecretariaat en de verschillende congregaties en pauselijke raden. De Heilige Stoel kan worden beschouwd als het centrale bestuursorgaan van de rooms-Katholieke kerk.
De Heilige Stoel heeft volgens het Verdrag van Lateranen in 1929 de exclusieve jurisdictie verkregen over de toen nieuw te vormen staat Vaticaanstad, de Stato della Città del Vaticano.
De Heilige Stoel staat onder leiding van de paus, maar vaak wordt ook wel het ambt of jurisdictie van de paus bedoeld. Het kan echter ook gezien worden als het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, inclusief de paus. Door deze laatstgenoemde definitie blijft de Heilige Stoel bestaan als er tijdelijk geen paus is, na zijn dood of aftreden. Gedurende deze periode van afwezigheid van de paus worden de Rooms-Katholieke Kerk en Vaticaanstad bestuurd door het College van Kardinalen.

Romeinse Curie
De Romeinse Curie (Latijn: curia romana) is het bestuursorgaan van de Heilige Stoel, waardoor de Paus de aangelegenheden van de gehele Kerk pleegt te behandelen en die in zijn naam en op zijn gezag haar taak vervult ten behoeve van de gehele Katholieke Kerk.
Het woord curie is afgeleid van het Latijnse curia, dat verwijst naar de plaats waar in de klassieke Oudheid de Romeinse senaat vergaderde. Later werd de term gebruikt om het paleis van de vorst aan te duiden en stilaan ook voor het 'vorstelijke huis', de hofhouding die de vorst bijstond in zijn bestuurstaak.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaan

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 642.