kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Vedisme

De oudste godsdienst van India is het Vedisme. Deze religie kwam rond 1500 v. Chr. naar India via de Arische stammen die langzaam de vroegere Indus-Beschaving verdrongen. De aanhangers van het Vedisme geloofden in het bestaan van meerdere goden. Er werden talrijke mannelijke goden aanbeden die verbonden waren met de hemel en de natuurlijke krachten.

De Vedische priesters waren bekend als Brahmanen. Bij de Vedische ceremonies draaide het om het brengen rituele dieroffers waarbij een alcoholische drank (soma genaamd) werd gedronken. De gelovigen brachten de goden offers om hun welwillendheid en bescherming af te dwingen.

In de loop der eeuwen, werden de Vedische rites steeds ingewikkelder: er ontstonden tal van regels, gezangen en gebeden. Slechts geoefende Brahmanen en priesters konden deze rituelen correct uitvoeren. Men geloofde dat het maken van fouten bij de rites tot rampen kon leiden.

In antwoord op deze zeer complexe rituelen en vanwege het feit dat de Brahmanen steeds meer macht kregen, begon het Vedische geloof te veranderen. Tegen de 6e eeuw v. Chr. werd het Vedisme langzaam door het Hindoeisme verdrongen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.