kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


teak fruitschaal of saladeschaal van Alfi voor Hans Hansen

Een grote stijlvolle teak salade- of fruitschaal, in de jaren vijftig vervaardigd door het Deense bedrijf Alfi voor de befaamde winkel en werkplaats Hans Hansen in Kolding, Denemarken. Het stickertje van het warenhuis zit nog op de bodem geplakt.
Prijs: € 800

Vegetarier

Een vegetariër is een persoon die een vegetarisch dieet volgt. Een vegetariër eet geen vlees, vis en gevogelte, maar gebruikt doorgaans wel melk, eieren, honing. Zij eten zo mogelijk geen producten met gelatine en alleen vegetarisch gestremde kaas. Dierlijk stremsel nl. is een oplossing die spijsverteringsenzymen bevat, afkomstig uit de lebmaag van kalveren. Het is een bijproduct van de kalverslachterij (meestal uit de bio-industrie).
Sommigen beschouwen vegetarisme als de voedingswijze waarbij men alleen plantaardig voedsel tot zich neemt.
Vegetarisme is afgeleid van het Latijnse vegetus, wat "levendig" betekent.

. Vegetariërs die zowel eieren als zuivel eten, heten "ovo-lacto vegetariërs".
. Vegetariërs die wel eieren eten, maar geen zuivel, worden "ovo-vegetariërs" genoemd.
. Vegetariërs die wel zuivel eten, maar geen eieren, worden "lacto-vegetariërs" genoemd. Deze groep is voornamelijk te vinden onder aanhangers van het hindoeïsme.

. Mensen die geen vlees, maar wel vis eten, zijn geen vegetariër maar pescotariër.
. Mensen die ervoor kiezen alleen gevogelte te eten noemen we pollotariër.

Argumenten voor het vegetarisme
. Het wereldvoedselprobleem: het voedsel dat nu gebruikt wordt voor de groei van dieren (lees: de vleesproductie) kan efficiënter aangewend worden om de honger te bestrijden. Een dier eet vele malen meer voedsel dan het via de slacht uiteindelijk zal opleveren. Men kan dus vegetariër worden uit solidariteit met de hongerende medemens.
. De zorg voor het milieu (lucht, bodem, water): voor de productie van plantaardig voedsel is minder landbouwgrond nodig dan voor vleesproductie. Het mestoverschot (ammoniak) en de gebruikte medicijnen belasten het milieu.
. Medeleven met dieren: dit motief kan voortkomen uit een afkeer van de bio-industrie of bezwaar tegen het doden van dieren.

. Redenen van menselijke gezondheid: sommige studies beweren dat vegetariërs gezonder zijn en langer leven dan vleeseters. Ook zijn er studies die erop wijzen dat de consumptie van vis en gevogelte gezonder is dan die van wild, rund- en varkensvlees. Er zijn ook studies die bewijzen dat vegetariërs minder kans hebben op sommige vormen van kanker (soms zelfs tot 50% minder kans) en hartklachten. Ook verlaagt een vegetarisch dieet de kans op galstenen, nierstenen en osteoporose. Zeker is dit echter niet, zie "vegetarisme en gezondheid".[bron?]

. De smaak: sommige mensen hebben een afkeer van vlees of kunnen de smaak ervan niet verdragen.

Religieuze of spirituele redenen
. onder andere boeddhisme en jainisme gaan uit van ahimsa = "niet kwetsen"; strikt uitgelegd leidt dit tot een vegetarisch dieet.
. Joden en moslims eten geen varkensvlees, hindoes eten geen rundvlees, of zijn zelfs veganisten (Vaishnavisme), Jain zijn hoofdzakelijk fruitariërs, sommigen nuttigen nog melk.
. Mensen die in reïncarnatie geloven, voelen schroom voor de mogelijke consumptie van een familielid.
. Veel Zevendedagsadventisten zijn vegetariër, hoewel hun geloof het eten van vlees slechts beperkt.
. Ook aanhangers van andere religies met een beperkt vleesdieet, eten in een gemengd gezelschap liever uitsluitend vegetarisch, om het risico te vermijden, dat ze per ongeluk toch verkeerd vlees zouden eten.

Vegetarisch eten
. In feite gaat het in het vegetarisch dieet om z.g. complementaire eiwitten. Vlees bevat hoogwaardige eiwitten die echter door de spijsvertering moeten worden afgebroken, waarbij dan gifstoffen als ammoniak vrijkomen die b.v. van nadelige invloed zijn op de vitamine D-opname. De vegetariër 'sprokkelt' die eiwitten bij elkaar uit laagwaardige, elkaar aanvullende, plantaardige eiwitten door een combinatie van granen en bonen te eten. Het lichaam krijgt dan alle bouwstenen om zelf het hoogwaardig eiwit dat nodig is samen te stellen.
. De vegetariër moet erop letten dat hij bij de vleesvervanger, het plantaardig eiwit, extra voedingsstoffen in de maaltijd meekrijgt (essentiële vetzuren, vitamine B12 en ijzer m.n.) die anders uit het vlees zouden komen, zodat hij een volwaardige maaltijd nuttigt en geen tekorten oploopt. De aanvulling bestaat meestal uit melkproducten en ijzerrijke groenten en vruchten als vijgen, broccoli en witlof. Vaak worden in een vegetarisch gerecht noten (ook een eiwitbron), vegetarische kaas, linzen en producten als tofoe of tempeh (gemaakt van de sojaboon) gebruikt.

Veganisme
Veganisme is de levenshouding waarbij op geen enkele wijze gebruik gemaakt wordt van dieren, waaronder begrepen producten die van dieren afkomstig zijn. Daarvoor in de plaats gebruikt men bij voorkeur plantaardige producten.
Verder laten ze dieren hun natuurlijke vrijheid. Dit laatste brengt met zich mee, dat ze tegen dierproeven zijn, geen huisdieren houden, geen dieren als vervoermiddel gebruiken en niet met dieren aan wedstrijden of voorstellingen meedoen. Hier dient direct opgemerkt te worden dat niet alle veganisten exact dezelfde maatstaven aanleggen:
. Sommigen die veganist worden doen meteen alle dierlijke producten de deur uit, andere verslijten hun leren schoenen en wollen truien juist tot op de draad. Rond huisdieren loopt het spectrum van geen enkel huisdier houden tot het redden van een kat uit het asiel en die dan wel of niet veganistisch (trachten te) voeden.
. Doordat dierlijke producten 'overal' in verwerkt kunnen zijn, kunnen dilemma's ontstaan die tot het maken van keuzes nopen. Zo zit er soms of vaak dierlijk materiaal in medicijnen, lijm, latex-/rubbersoorten, fietspompen, fietspaden, beeldschermen, groene stroom – zelfs 'plantaardige margarine' mag wettelijk smaakstoffen van dierlijke oorsprong bevatten. Ook drukwerk en fotografie waren veelal niet-veganistisch, maar door de digitalisering verandert dat snel.
. Als je tegen dierproeven bent zou de consequentie moeten zijn om geen gebruik te maken van de hedendaagse gezondheidszorg, omdat nagenoeg alle (medicamenteuze en bestralings-)behandelingen eerst op dieren getest worden. Hier ligt een van de meest heikele keuzes voor veganisten.
. Een complicatie zit ook nog in het feit dat land- en tuinbouw veelvuldig werken met dierlijke mest; experimenten met veganistische landbouw lijken echter veelbelovend. Verschillende opvattingen zijn er ook over pesticiden: ecologische teelt hoort volgens sommigen bij veganisme, volgens anderen niet.

Fruitariërs
Veganisten die ook geen planten (ook levende organismen) opeten, worden fruitariërs genoemd. Zij eten alleen delen van de plant die geoogst kunnen worden zonder de plant te doden, of van vitale delen (zoals bladeren) te ontdoen. Dat komt dus neer op vruchten (inclusief noten) en zaden. Zij eten dit plantaardige voedsel bovendien vaak in onverhitte, dus rauwe, vorm en zijn in dat geval tevens "rauwarier", of "raw-foodist".

Vitamine B12
Vitamine B12 is nodig bij ondermeer de opbouw van zenuwcellen; dagelijks is maar zeer weinig B12 nodig, enkele microgrammen. Vitamine B12 komt in de natuur volop voor in zoet en zout water, in de grond en in menselijke en andere uitwerpselen, maar voor de mens bruikbare vitamine B12 is in planten afwezig. Het komt slechts in dierlijke voedingsmiddelen voor en een veganistisch voedingspatroon leidt dan ook na een aantal jaren tot een gebrek aan B12. Als deze vitamine niet meer via de voeding (of via een voedingssupplement) wordt aangevoerd, zijn de eigen voorraden in de lever nog twee à vijf jaar toereikend.

B12 kan in het begin van het darmstelsel uit voeding worden opgenomen, maar niet in het eind, terwijl juist daar in de darmflora bacteriën voorkomen die volop B12 produceren. Dit verklaart waarom mensen een gebrek aan B12 kunnen hebben terwijl tegelijkertijd hun eigen uitwerpselen veel B12 bevatten. Er wordt geclaimd dat sommige veganisten nooit een gebrek aan B12 krijgen en een verklaring zou dan zijn dat bij hen de darmflora B12 produceert in een deel van de darm waar B12 wel opgenomen kan worden. Onderzoek hiernaar is niet gedaan en de medisch veilige weg is om veganisme altijd te combineren met suppletie van B12. Vitamine B12 in voedingssupplementen wordt meestal geproduceerd door bacteriën en is dus voor veganisten acceptabel.

Een tekort aan vitamine B12 kan zich ondermeer uiten in cognitieve stoornissen (o.a. geheugenverlies), neurologische problemen (o.a. tintelingen, coördinatiestoornissen, ataxie) en via een verhoogd homocysteïnegehalte in een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Dit kan een langzaam en sluipend proces zijn, waardoor de symptomen eerst niet opvallen. Een aantal van de gevolgen van B12-tekort is van zeer ernstige aard en onomkeerbaar.

In oude onderzoeken werd nogal eens geclaimd dat sommige plantaardige voedingsmiddelen B12 bevatten, vooral tempeh en zeewier werden vaak genoemd, maar deze producten bevatten zogeheten analogen. Dat zijn stoffen die chemisch vrijwel gelijk zijn aan B12, maar die in het lichaam niet werkzaam zijn als vitamine. Door hun gelijkenis met B12 werden ze bij sommige chemische tests voor B12 aangezien waardoor ten onrechte leek dat er echt B12 in die plantaardige producten aanwezig was. Ook sommige medische tests onderscheiden echt B12 niet van analogen waardoor een B12-tekort onopgemerkt kan blijven. (Ook in recenter onderzoek zijn geen plantaardige bronnen van B12 gevonden.)


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetarisme

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


teak fruitschaal of saladeschaal van Alfi voor Hans Hansen

Een grote stijlvolle teak salade- of fruitschaal, in de jaren vijftig vervaardigd door het Deense bedrijf Alfi voor de befaamde winkel en werkplaats Hans Hansen in Kolding, Denemarken. Het stickertje van het warenhuis zit nog op de bodem geplakt.
Prijs: € 800

Pageviews vandaag: 35.