kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Verkiezing

Verkiezingen

Nederland is een democratie. 'Demos' betekent 'volk' in het Grieks en 'kratos' betekent 'kracht' of 'macht'. democratie wil dus zeggen 'het volk heeft de macht'.

Omdat het onmogelijk is om iedere beslissing samen te nemen, laat het Nederlandse volk zich vertegenwoordigen door de 150 volksvertegenwoordigers. Vanuit de tweede kamer controleren zij de regering.

Minimaal één keer in de vier jaar gaat Nederland naar de stembus om de leden van de Tweede Kamer te kiezen.

Wie mag eigenlijk stemmen en wie mogen deelnemen aan de verkiezingen?

Grondwet, artikel 4
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

In principe mag iedere kiesgerechtigde burger ouder dan achttien jaar met de Nederlandse nationaliteit stemmen en zich verkiesbaar stellen.

Zie ook kiesrecht kiesstelsel verkiezing (de ~ (v.)),
Het door keuze of stemming aanwijzen van vertegenwoordigers.

zie verkiezingen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 25.