kunstbus
Dit artikel is 10-10-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

vicaris

De vicaris (-sen)

1 m,v (prot) hulppredikant
2 m: (r-k) apostolisch ~ bisschop ve missiegebied

De vicaris is in de Katholieke Kerk de plaatsvervanger van een bisschop of pastoor. Binnen het protestantisme is het de plaatsvervanger van een dominee.

Bij sommige orden is de vicaris de onderoverste van een klooster.

Een vicaris-generaal (ook wel Groot-vicaris genaamd) is de plaatsvervanger van een bisschop, maar hij staat de bisschop ook bij in het bestuur van het bisdom. Hij heeft veel rechtsmacht binnen een bisdom, met name op kerkrechtelijk gebied. Voor sommige zaken heeft hij echter een volmacht nodig van de bisschop, zoals bij toewijzing van een kerk aan een priester. De vicaris-generaal kan te allen tijde worden ontslagen door de bisschop, maar daar moet dan wel een duidelijke en goede reden voor zijn. Dergelijke benoemingen worden benoemingen ad nutum (met de hoofdknik) genoemd, omwille van de onmiddellijke ingang van benoeming en ontslag.

Vicaris is ook de benaming van de geestelijke die verbonden was aan een vicarie.

Bier
Vicaris is ook een bier uit het Vlaamse Grembergen van Brouwerij Dillewyns. Het maakt een Vicaris tripel, een Vicaris generaal (bruin) en een Vicardin (tripel-geuze). Brouwerij Dylewijns won in 2006 en 2007 de consumentenprijs op het Zythos-bierfestival.


De kapelaan (m -s) Nederlandse term voor parochievicaris.

1 geestelijke die werkzaam is onder de pastoor van een parochie
2 (Belgiƫ) niet tot pastoor benoemd priester van een bijkerk

Een parochievicaris is een priester van de Katholieke Kerk, werkzaam in een parochie. Hij heeft niet de eindverantwoordelijkheid van een parochie, zoals een pastoor of administrator die heeft. Hij wordt daarom ook wel eens met de term 'hulppastoor' aangeduid. Het woord vicaris komt van het Latijnse vicarius dat plaatsvervanger betekent.

In Nederland is de term kapelaan (Latijn: capellanus: een aan een kapel verbonden geestelijke) gebruikelijk, zowel in volkstaal als in de formele omschrijving van de functie. In Vlaanderen wordt hij veelal onderpastoor genoemd. De term 'kapelaan' voor de functie van onderpastoor is gangbaar sinds de napoleontische tijd. Voor die tijd was de kapelaan (of rector) uitsluitend een aan een kapel verbonden priester.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Vicaris

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.