kunstbus
Dit artikel is 24-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Vredesbond

In Nederland ontstond in 1871 de Algemeene Nederlandsche Vredebond (1871-1901). Centraal stond bij de Vredesbond de totstandkoming van een internationale rechtsorde, die regels moest vaststellen die voor alle staten zouden gelden. Volkenrecht en arbitrage moesten oorlog voorkomen, verdedigingsoorlogen en koloniale oorlogen bleven toegestaan.

In 1870 werd Domela Nieuwenhuis benoemd tot lutherse predikant in Harlingen. Daar richtte hij wegens de Frans-Duitse Oorlog een bloeiende antimilitaristische afdeling van de Vredesbond op. In 1872 schreef hij twee artikelen in De Gids over de vredesbeweging. Hij steunde de arbeiders die om loonsverhoging vroegen.

De Vredesbond was weinig invloedrijk. Hoewel de vredesbeweging in het buitenland sterk groeide, bleef het aantal leden in Nederland gering. Het ledental van de Vredesbond liep terug van 2750 naar 400 leden in 1891. Plaatselijke verenigingen groeiden wel, maar niet spectaculair: van 2100 naar 3200 leden.

Bronnen:
- www.vredesmuseum.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.