kunstbus
Dit artikel is 12-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

vriendschap

Vriendschap is de relatie tussen twee of meerdere mensen waarbij het geslacht geen rol speelt. Een vriendschap is dus mogelijk tussen man en vrouw maar ook tussen twee mannen of twee vrouwen.

De vriendschap (v.), ~pen

Betrekking van personen tot elkaar als vrienden => camaraderie, kameraadschap; <=> vijandschap

vriendschappelijk (bn.) als vrienden => amicaal, kameraadschappelijk; <=> onvriendschappelijk

Vriendschappen worden gesloten. Met woorden, zoals kinderen dat doen ("zullen we vriendjes worden?"), of zonder. Binnen een vriendschap helpt men elkaar en accepteert men meer dan daarbuiten. Ook dat wat men als vrienden voor elkaar doet wordt vriendschap genoemd.

Twee mensen die een bijzonder hechte en langdurige vriendschap hebben worden vaak boezemvrienden genoemd; vrouwen heten dan ook wel hartsvriendinnen. Ook de termen beste vriend en beste vriendin worden veel gebruikt. Naast de vriend bestaat er ook de kennis. Met een kennis gaat men over het algemeen luchtig vriendschappelijk om; wederzijdse verwachtingen, inspanningen en verplichtingen zijn in dat soort contacten lager en soms geheel afwezig.

Een belangeloze vriendschap is een vriendschap waarbij de één kijkt naar wat de ander nodig heeft en zijn eigen belangen/verlangens op de achtergrond plaatst.

Een persoonlijke vriendschap is iets wezenlijk anders dan een vriendelijke houding tegenover iedereen.

De vriend (m.), ~en
1 iem. aan wie men door genegenheid en persoonlijke voorkeur verbonden is => compagnon, gabber, gezel, kameraad, kompaan, kornuit, maat, makker, vrind
2 jongen, man met wie iem. een liefdesrelatie onderhoudt => kloris, vrijer

De vriendin (v.), ~nen
1 vrouwelijk persoon aan wie men door genegenheid en persoonlijke voorkeur verbonden is
2 meisje, vrouw met wie iem. een liefdesrelatie onderhoudt

Een vriend (ook: 'kameraad', 'kornuit', 'maat', 'gabber', 'slapie' of 'makker' of 'mattie' genoemd) is iemand waarmee men een nauwe (over het algemeen niet-seksuele) betrekking heeft. Een vriend van het vrouwelijk geslacht noemt men veelal vriendin

Als een vrouw echter over 'haar vriend' spreekt, dan is de relatie over het algemeen wel seksueel. Soms wordt het woord dan in een verkleining gebruikt: "ze heeft een nieuw vriendje". Dit fenomeen speelt ook bij homoseksuele mannen. Als een homoseksuele man het heeft over 'mijn vriend', dan spreekt hij vaak over een seksuele relatie.

Het woord komt ook voor in de vaste uitdrukking vriend en vijand. Hier betekent het woord vriend een bondgenoot, ofwel degene die geen vijand is.

Een relatie die minder nauw is wordt een 'kennis' (minder nauw) of 'bekende' (veel minder nauw) genoemd.

De vriendjespolitiek (v.) = het bevoordelen van vrienden => Het nepotisme
Nepotisme (van het Latijn 'nepus', neef) is het begunstigen van eigen familieleden door autoriteiten, bijvoorbeeld door ze in hoge functies te benoemen of door ze opdrachten te gunnen. Het is dus een vorm van corruptie.

In de middeleeuwen en de renaissance kwam nepotisme veelvuldig voor, maar het verschijnsel is ook in de moderne tijd niet onbekend. Een bekend voorbeeld van nepotisme in de moderne tijd is erfopvolging.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Vriendschap

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 237.