kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Walter Goddijn

Godsdienstsocioloog en publicist, lid van de orde van de franciscanen,

Goddijn trad in 1941 in bij de franciscanen en werd zes jaar later priester gewijd. Hij was van 1963 tot en met 1972 directeur van het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK) en van 1965 tot 1972 secretaris-generaal van het Pastoraal Concilie. In dat concilie probeerden de Nederlandse bisschoppen onder leiding van kardinaal Bernard Alfrink de resultaten van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) voor de Nederlandse katholieke kerk uit te werken.

Rode oktober
Van 1972 tot en met 1985 was Goddijn hoogleraar sociologie van kerk en godsdienst aan de toenmalige katholieke hogeschool in Tilburg. Goddijn heeft vele boeken op zijn naam staan. In 1960 publiceerde hij samen met zijn broer Godsdienstsociologie. In 'Rode oktober (1983), honderd dagen Alfrink' beschreef hij aan de hand van zijn dagboekaantekeningen de beslissende fase in het Pastoraal Concilie, toen de meerderheid van de deelnemers zich voor afschaffing van het verplichte priestercelibaat uitsprak. Een van de deelnemers die zich tegen die uitspraak verzette en daardoor opviel, was de huidige aartsbisschop van Utrecht, Ad Simonis.

NRC Handelsblad
In het boek 'De moed niet verliezen. Kroniek van een priester-socioloog 1921-1972' beschreef Goddijn de ontwikkelingen in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk in oorlogstermen. Goddijn schreef jarenlang over kerkelijke ontwikkelingen in NRC Handelsblad.

Walter Goddijn is donderdag 4 januari 2007 in zijn woning in het Noord-Brabantse dorp Haghorst overleden. Goddijn was al enige tijd ernstig ziek en is 85 jaar geworden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.