kunstbus
Dit artikel is 06-02-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Washington

Washington kan verwijzen naar:
. Washington D.C., de hoofdstad van de Verenigde Staten
. Washington (staat), een staat in de Verenigde Staten van Amerika

De staat Washington, die aan de westkust van de VS ligt, wordt soms verward met de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C., die nabij de oostkust is gelegen.
De staat Washington is een van de staten van de Verenigde Staten. De standaardafkorting voor de "Evergreen State", zoals de bijnaam luidt, is WA. De hoofdstad is Olympia.

De huidige staat Washington maakte oorspronkelijk deel uit van een veel groter gebied, het Oregon territorium. Op 11 november 1889 werd Washington formeel, als 42ste, een staat van de Verenigde Staten. De staat is genoemd naar de eerste president, George Washington.

De staat Washington beslaat 184.824 km², waarvan 172.587 km² land. De staat ligt in de Pacific tijdzone. In 2000 telde Washington 5.894.121 inwoners (32 per km²). De grootste steden zijn Seattle, Tacoma en Spokane.

Washington ligt aan de Grote Oceaan en grenst in het noorden aan Canada, in het oosten aan de staat Idaho en in het zuiden aan Oregon.
Door het midden van de staat loopt van noord naar zuid het Kustgebergte. Het hoogste punt is de top van de vulkaan Mount Rainier (4392 m). In het zuiden bevindt zich Mount Saint Helens, een actieve vulkaan. De baai Puget Sound, waaraan Seattle ligt, komt via onder meer de Juan de Fucastraat uit op de Grote Oceaan.
In de Columbia, die in Canada ontspringt en een groot gedeelte van de grens met Oregon definiëert, komen twee andere groter rivieren uit, de Spokane en de Snake. In het noordwesten van Washington, het zogenaamde Olympic Penninsula, bezit Washington een regenwoud.
Vooral in het oosten van de staat zijn grote gebieden Indianenreservaten of in gebruik door de Amerikaanse defensie.

Het bruto product van de staat bedroeg in 2001 223 miljard dollar. Belangrijke bedrijven gevestigd in de staat Washington omvatten Boeing, Microsoft, Starbucks, Costco (Gestart in Kirkland, Washington), UPS (Gestart in Washington)Washington D.C. is de hoofdstad van de Verenigde Staten. "D.C." staat voor "District of Columbia", het speciale federale district dat de hoofdstad bevat. Dit district behoort tot geen enkele staat, als gevolg waarvan de inwoners van "D.C." niet deelnemen aan de verkiezingen van het Amerikaans Congres, want dat vertegenwoordigt immers de staten. Wel nemen ze deel aan de presidentsverkiezingen.

De stad is vernoemd naar de eerste president van de VS, George Washington en ligt aan de Potomac. Het inwonertal van de stad is slechts 563.000. Het gehele stedelijke gebied omvat zowel het District of Columbia als delen van Maryland, Virginia en West Virginia en heeft een inwonertal van meer dan 4,7 miljoen.

Washington D.C. is een van de weinige hoofdsteden die speciaal als hoofdstad ontworpen zijn. Het oorspronkelijke plan van indeling laat de scheiding der machten goed zien: aan de ene zijde van de National Mall bevindt zich het Witte Huis, alwaar de president als hoofd van de uitvoerende macht zich bevindt. Aan de andere zijde bevindt zich het Capitool, waar de wetgevende macht is gevestigd.

Tegenwoordig is Washington D.C. maar een klein deel (enkele vierkante kilometers) van het stedelijk gebied dat hier ligt: de vele uitbreidingen van regeringsgebouwen en woongebieden bevinden zich in de aangrenzende staten Virginia en Maryland. Ook het militaire centrum het Pentagon bevindt zich buiten Washington D.C. en wel in de staat Virginia.

De stad ligt niet in een van de vijftig staten, omdat men niet wilde dat een staat invloed op de hoofdstad kon uitoefenen. Daarom is het gebied dat de oorspronkelijke regeringshoofdstad was als een apart gebied benoemd: District of Columbia. Omdat Amerikanen, om verwarring te voorkomen, vaak automatisch de naam van een stad combineren met de naam van de staat, bijvoorbeeld "Houston, Texas", spreekt men in het geval van Washington vaak van Washington, D.C. of soms kortweg van D.C.

Geschiedenis
In de 17e eeuw werd het gebied waar later Washington D.C. zou worden gesticht bewoond door de Powhatan- en Piscataway-indianen. John Smith was de eerste Europese ontdekkingsreiziger die het gebied verkende rond het jaar 1608, vlak na de eerste nederzetting in Jamestown (Virginia). In het midden van de 18e eeuw werden aan weerszijde van de Potomac twee plaatsen gesticht: Georgetown en Alexandria. Georgetown is tegenwoordig een wijk van Washington terwijl Alexandria thans een zelfstandige stad is.

Van compromis tot ontwerp
Na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog was de hoofdstad van de Verenigde Staten gevestigd in New York City en Philadelphia in de staat Pennsylvania. De plaats waar de permanente hoofdstad zou worden gevestigd was een heet twistpunt tussen de diverse staten. De grondwet had bepaald dat er een district moest komen die niet onderdeel was van een staat en die niet groter mocht zijn dat "10 mijl in het vierkant". Na lang touwtrekken kwamen de noorderling Alexander Hamilton en de uit het zuiden afkomstige Thomas Jefferson overeen om het federale district aan de Potomac Rivier te vestigen. In 1790 werd de Residence Act aangenomen die de bouw van de vestiging van de stad regelde op land dat de staten Maryland en Virginia hiervoor hadden afgestaan aan de federale overheid. Op uitdrukkelijk verzoek van George Washington werd Alexandria opgenomen in het district hoewel er geen federale overheidsgebouwen mochten worden gebouwd in en rond die stad.

Pierre Charles L'Enfant werd door George Washington aangesteld om de nieuwe hoofdstad te ontwerpen. Op 19 augustus 1791 presenteerde L'Enfant zijn ontwerp gecentreerd op de locatie waar nu het Capitool staat. De stad moest een netwerk van straten krijgen die noord-zuid en oost-west liepen en diagonale "avenues", genoemd naar staten van de unie, die, waar zij elkaar kruisen, groots opgezette rotondes vormden die beroemde Amerikanen moesten gaan eren. Eén van deze boulevards, nu Pennsylvania Avenue, zou het huis van de president gaan verbinden met het Capitool. In september 1791 werd officieel de naam Washington gekozen voor de stad. Op 13 oktober 1792 werd de hoeksteen voor het Witte Huis gelegd.

Na diverse conflicten tussen L'Enfant en drie door Washington benoemde commissieleden die op de bouw van de stad toezagen werd L'Enfant ontheven uit zijn functie en vervangen door Andrew Ellicott die L'Enfants ontwerp danig wijzigde. De straten die oost-west lopen kregen nummers terwijl de noord-zuid lopende straten letters kregen. Uitzondering was J Street die vanwege mogelijke verwarring met I Street, werd overgeslagen. In 1800 vestigde de federale overheid zich in de stad (Washington was ironisch genoeg de enige president die nooit in het Witte Huis zetelde) en op 27 februari 1801 kwam het district formeel onder jurisdictie van het Congress.

Washington tot de Burgeroorlog
Washington D.C. groeide in de eerste decennia na de stichting ervan slechts langzaam. Delen van het district waren moerasgebieden terwijl de federale overheid moeite had om de stad economisch en demografisch te ontwikkelen. De locatie van de stad, gelegen aan het bevaarbare gedeelte van de Potomac bleek tijdens de Oorlog van 1812 een flinke handicap te zijn toen Britse troepen de rivier opkwamen en Washington binnenvielen. Op 24 augustus 1814 werden grote delen van de stad door de Britse troepen in brand gestoken. Het Witte Huis, het Capitool en diverse andere overheidsgebouwen werden hierdoor goeddeels verwoest. president James Madison moest vluchten voor de oprukkende vijandelijke troepenmacht en zwierf enige tijd rond op het platteland rond de hoofdstad vooraleer terug te kunnen keren naar Washington.

Na de oorlog begonnen de inwoners van Alexandria steeds meer onafhankelijkheid van het federale district te verlangen. De economie van de stad leed onder de competitie tussen Alexandria en Georgetown en de slavenkwestie bracht ook frictie met zich mee. Alexandria was een centrum van de slavenhandel terwijl men vreesde voor de afschaffing van de slavernij in het federale district. Op 9 juli 1846 stemde het Congress, na een petitie van de inwoners van Alexandria, in met de teruggave van de stad aan de staat Virginia en per 1847 werd dit geformaliseerd. Hierdoor werden Alexandria en het huidige Arlington losgemaakt van het district en deel van Virginia gemaakt.

De bevolking van Washington groeide nauwelijks tussen 1800 en 1860 maar de Amerikaanse Burgeroorlog, die in 1861 uitbrak, zorgde voor een influx van troepen om de stad te verdedigen alsmede een toevloed van overheidsinstellingen. In april 1862 werd de slavernij in de stad afgeschaft. Washington werd omringd door verdedigingswerken en een aantal van deze forten zijn heden ten dage nog altijd te zien. Washington werd diverse malen bedreigd door troepen van de zuidelijke Confederatie maar nooit direct binnengevallen. Aan het einde van de oorlog, op 15 april 1865, overleed president Abraham Lincoln nadat hij de avond ervoor door John Wilkes Booth was neergeschoten in het Ford's Theatre. Het was de eerste maal dat een president werd vermoord.

Washington in de 19e en 20e eeuw
Het District of Columbia bestond aanvankelijk uit verschillende plaatsen. Georgetown en Washington waren aparte steden en er was ook de County of Washington. Het gebied bleek moeilijk bestuurbaar en in 1878 werd door het Congress een wet aangenomen die deze gebieden allen onder de naam Washington samenvoegde. De grenzen van Washington waren vanaf dan gelijk aan die van het District of Columbia.

Het district kreeg ook enig zelfbestuur maar een financiële crisis zorgde ervoor dat het Congress al snel weer de teugels overnam. Het zou tot in de volgende eeuw duren voordat de stad weer zelfbestuur zou krijgen.

In 1888 werd de bouw van het Washington Monument voltooid en hiermee begon een periode van verfraaiing van de stad. Vele monumenten en musea zouden worden aangelegd in de decennia die hierop volgde, veelal langs de National Mall waar thans de meeste musea van het Smithsonian Institution zijn gevestigd. Andere belangrijke monumenten waren het Lincoln Memorial en het Jefferson Memorial. Na de Eerste Wereldoorlog, tijdens de Grote Depressie vormde zich een leger van veteranen die kampen oprichtte langs de National Mall vooraleer zij in 1932 op initiatief van president Herbert Hoover met geweld werden verwijderd.

In 1954 was Washington de eerste stad in de VS die haar scholen openstelde voor zowel blanken als zwarten. De stad zou, mede doordat zwarten vanaf 1957 een meerderheid vormde, en natuurlijk door de status als hoofdstad van het land, een centrum worden voor de Burgerrechtenbeweging. In 1963 hield Martin Luther King zijn beroemd geworden I have a Dream toespraak nabij het Lincoln Memorial en in 1968, na de moord op King, werd de stad het toneel van hevige rassenrellen.

Tot 1961 hadden de bewoners van het District of Columbia geen stemrecht daar zij niet onder de wetten van een staat vielen. Verkiezingen werden geregeld door de staten zelf en er moest een wet van het Congress aan te pas komen om deze situatie te beëindigen. Hoewel het district geen stemgerechtigde vertegenwoordiging in het Congress heeft kregen de bewoners stemrecht bij presidentsverkiezingen. Thans heeft Washington D.C. 3 kiesmannen in het Kiescollege. In 1973 tenslotte herkreeg de stad zelfbestuur met een burgemeester en een gekozen gemeenteraad.

Mede door de rassenrellen van de jaren 1960 is het bevolkingsaantal van Washington gestaag aan het afnemen. In de jaren 1950 kende de stad meer dan 800.000 inwoners en was het de negende stad qua bevolking van het land. Aan het begin van deze eeuw kent de stad minder dan 600.000 inwoners.

Terrorisme en de toekomst van de stad
Washington had in de 20e en de 21e eeuw enkele malen te maken met terrorisme. Zo werd in 1954 door een groep Puertoricanen een vijftal congresleden beschoten van wie er één ernstig gewond raakte. Tijdens de terroristische aanslagen op 11 september 2001 was Washington één van de hoofddoelen. American Airlines vlucht 77 werd door Al Qaeda-terroristen in het Pentagon gevlogen met 189 doden als gevolg.

Volgens de meeste lezingen was ook United Airlines-vlucht 93 op weg naar de stad alvorens door toedoen van de passagiers neer te storten in een onbewoond veld in Pennsylvania. Vermoedelijk had dit gekaapte vliegtuig het Witte Huis of het Capitool als doelwit. Sinds deze aanval op de VS zijn er verregaande veiligheidsmaatregelen getroffen in en rond de stad. Zo zijn er restricties op privévluchten in en rond Washington en zijn er op diverse plekken, zoals in de metro en bij overheidsgebouwen, detectors geplaatst die wapens en explosieven moeten opsporen.

Toekomst
Het District of Columbia, en dus ook de stad Washington, is geen onderdeel van een staat en heeft bijvoorbeeld daardoor geen stemgerechtigde vertegenwoordiging in het Amerikaanse Congres. Er is al langere tijd een beweging die aan deze situatie een einde tracht te maken en van DC een staat willen maken.

Geografie
Washington D.C. beslaat een oppervlakte van 177 km² waarvan zo'n 10% water is. Het wordt aan drie zijde begrensd door de staat Maryland terwijl in het zuidwesten de staat Virginia ligt. De rivier de Potomac loopt door de stad alsmede de kleinere Anacostiarivier en de Rock Creek.

Het District of Columbia, dat tegenwoordig gelijk is met de stad Washington, was oorspronkelijk een vrij moerassig gebied met een maximale hoogte van 125m boven zeeniveau.

Enige kleinere eilanden zoals het Theodore Roosevelt Island behoren tot de stad. Hoewel Washington een belangrijke metropool is geworden zijn er nog steeds veel parken en recreatiegebieden zoals het Rock Creek Park en de National Mall dat het ceremoniële hart van de stad vormt.

Klimaat
In januari bedraagt de gemiddelde temperatuur 1,4 °C, in juli 26,7 °C. Jaarlijks valt er gemiddeld 981,2 mm neerslag (gegevens op basis van de meetperiode 1961-1990).

Demografie
Washington telde bij de volkstelling van 2000 572.059 inwoners, een daling van 5,7% ten opzichte van 1990 toen er nog 606.900 mensen woonden en zelfs 28% minder dan in 1950 toen Washington met meer dan 800.000 inwoners tot de grootste steden van het land behoorde. Met bijna 62% van de bevolking zijn zwarten de belangrijkste groep terwijl iets meer dan één derde blank is. De bevolkingsdichtheid bedroeg in 2000 3,597.3 per km2. De oorzaak van deze bevolkingsafname is de stroom van middenklasse Amerikanen die vanuit de stad naar de meer welvarende randsteden, de suburbs in Virginia en Maryland trekken. De Greater Washington Metropolitan Area, dat naast D.C. ook delen van Maryland, Virginia en West Virginia beslaat, telt zo'n 5,5 miljoen inwoners.

Door Washingtons status als hoofdstad en de vestiging van vele buitenlandse ambassades in de stad kent "D.C." een hoog percentage van buitenlanders onder de bevolking.

Van de bevolking is 12,2% ouder dan 65 jaar. Zij bestaat voor 43,8% uit eenpersoonshuishoudens. De werkloosheid bedraagt 5,8% (cijfers volkstelling 2000). Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt circa $28.659 hetgeen boven het landelijke gemiddelde ligt.

Ongeveer 7,9% van de bevolking van Washington bestaat uit Hispanics en Latino's, 60% is van Afrikaanse oorsprong en 2,7% van Aziatische oorsprong.

Toerisme
Washington D.C. heeft vele bezienswaardigheden en is een grote trekpleister van de Verenigde Staten. De National Mall is een groot open park in het midden van de stad en heeft veel monumenten gewijd aan Amerikaanse leiders. Ook verbindt het park het Witte Huis met het Capitool. In het midden van het park staat het Washington Monument dat werd opgericht door George Washington. Andere gedenktekenen nabij de National Mall zijn de Jefferson, Lincoln, Roosevelt, World War II, Korean War Veterans, Vietnam Veterans, Albert Einstein en Navy en District of Columbia War Memorials.

Het Smithsonian Institution is gevestigd in dit district. Het Smithsonian is een collectie van gratis toegankelijke museums waaronder het Anacostia Museum, Arthur M. Sackler Gallery, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, National Air and Space Museum, National Museum of American History, National Museum of the American Indian, National Museum of Natural History, National Portrait Gallery, National Postal Museum, Smithsonian American Art Museum, Renwick Gallery en de Smithsonian National Zoological Park.

Er zijn vele kunstmusea, naast die deel van het Smithsonian uitmaken, waaronder de National Gallery of Art.

De Library of Congress en de National Archives hebben duizenden documenten die elke periode uit de Amerikaanse geschiedenis beslaan. Een paar van deze documenten zijn de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, de Grondwet van de Verenigde Staten en de Bill of Rights.

Het District of Columbia beheert zijn eigen publieke bibliotheken (met 27 vestigingen verspreid door de stad). De hoofdvestiging werd in augustus 1972 geopend (ontworpen door architect Ludwig Mies van der Rohe) en is bekend als de Martin Luther King Jr. Memorial Library [1].

Andere bezienswaardigheden in het district zijn onder anderen Arena Stage, Chinatown, Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, de Ukrainian Catholic National Shrine of the Holy Family, Blair House, Cathedral of St. Matthew the Apostle, Folger Shakespeare Library, Ford's Theatre, Frederick Douglass National Historic Site, International Spy Museum, National Building Museum, National Geographic Society, The Awakening, Old Post Office Building, Theodore Roosevelt Island, Franciscan Monastery, United States Holocaust Memorial Museum, Victims of Communism Memorial en de Washington National Cathedral.

Kranten
The Washington Post is de oudste en meest gelezen krant in Washington D.C. en heeft zich ontwikkeld tot een van de meest gerenommeerde dagbladen in de Verenigde Staten. De krant verkreeg faam door het aan de kaak stellen van het Watergateschandaal. The Washington Post heeft ook een dagelijkse gratis krant, Express, waarin evenementen, sporten en entertainment worden samengevat. De meer conservatieve dagelijkse The Washington Times en gratis wekelijkse Washington City Paper hebben ook een substantieel lezerspubliek. Op 1 februari 2005 debuteerde de gratis dagelijkse The Washington Examiner die werd gevormd door een keten van kranten uit voorsteden die bekend staan als de Journal Newspapers.

De wekelijkse Washington Blade en Metro Weekly concentreren zich op de homoseksuele gemeenschap en de Washington Informer en de The Washington Afro American op de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Street Sense is een daklozenkrant.

Veel buurten in het district hebben hun eigen kranten. Sommige van deze hebben The Current Newspapers met edities voor Dupont Circle, Foggy Bottom, Georgetown, Chevy Chase en Upper Northwest. Het Capitool heeft een krant genaamd The Capitol Hill Current/Voice of the Hill. Andere kranten zijn In-Towner, Hill Rag. East of the River, D.C. North en The Southwester. Daarnaast zijn er meerdere gespecialiseerde kranten die het Amerikaanse congres dienen waaronder Roll Call en The Hill.

Televisie
De binnenstad wordt bediend door meerdere lokale televisiestations en is het op acht na grootste marktgebied in de Verenigde Staten met 2.308.290 huizen (2,05% van de populatie). Grote netwerkfilialen zijn WRC 4 (NBC), WTTG 5 (Fox), WJLA 7 (ABC), WUSA 9 (CBS), WDCW 50 (The CW), WDCA 20 (MyNetwork TV), WETA 26 en WHUT 32.

Kanaal 4, 5 en 20 zijn stations in het bezit van en beheerd door de verschillende netwerken. De toegang tot kabeltelevisie voor het publiek wordt verstrekt door de Public Access Corporation of the District of Columbia waarbij op twee kanalen simultaan wordt uitgezonden op beide lokale televisiesystemen. Een kanaal is gewijd aan religieuze programmering en het andere kanaal biedt diverse programmering. Een regionaal nieuwskanaal, News Channel 8, wordt op kanaal 8 geboden in Washington D.C. en omringende gemeenschappen. Bovendien kunnen de meeste televisiestations uit Baltimore worden gezien in de regio Washington.

Spaanstalige televisie wordt vertegenwoordigd door Telemundo WZDC-LP 25 en TeleFutura WMDO-CA 47, maar dit zijn televisiestations die beperkt zijn tot het Capital Beltway gebied. Univision's WFDC 14 is een gewoon station en kan worden ontvangen tot in Baltimore. Op 10 april 2007 schakelde WZDC-LP over van kanaal 64 naar 25 omdat de hoge band van UHF kanalen worden stopgezet in de digitale overschakeling in 2009. Het overschakelen was ook bedoeld om de dekking te vergroten. Aanvankelijk hadden gebruikers last van storingen in Montgomery County en Howard County.

De stations van Univision en Telefutura wisselden op 1 januari 2006 van roepletter waardoor Univision het enige Spaanstalige station werd waar in heel Washington D.C. naar gekeken kan worden. Het Univision netwerk verhuisde van het beperkte kanaal 27 naar het volledige kanaal 14, Univision's jeugd-georiënteerde TeleFutura netwerk wisselde van 14 naar 27. De verandering zorgde ervoor dat Univision en TeleFutura ook op kabeltelevisie van kanaal moesten veranderen.

Verscheidene kabeltelevisienetwerken hebben hun hoofdkantoren in Washington D.C., waaronder C-SPAN in Capitol Hill, BET om Noord-Oost D.C., National Geographic Channel in Downtown, en Discovery Channel in Silver Spring, net als PBS in Alexandria. Ook de grote omroepen en kabelmaatschappijen, waaronder NBC, ABC, CBS, FOX en CNN zijn behoorlijk aanwezig in Washington D.C., net als globale zenders zoals de BBC, CBC en Al Jazeera.

De stad kent ook een grote verscheidenheid aan muziekstations. Er zijn talrijke stations met praatprogramma's over sport, nieuws, en lokale thema's.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C..


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.