kunstbus
Dit artikel is 03-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

weeskind

Weeskind

Een wees is een kind waarvan één of beide ouders zijn overleden. Is slechts één ouder overleden is men een halve wees. Zijn beide overleden spreekt men van een "volle wees". Er is ook nog het begrip "verlaten wees". Dit is een wees waarvan de overlevende ouder geen financiële bijdrage levert in de onderhoudskosten en geen affectieve relaties meer met het kind heeft.

Als een van de ouders is overleden, wordt in de plaats hiervan een voogd aangesteld, die medeverantwoordelijk is. Het kind kan zo bij de overgebleven ouder blijven. Voor volle minderjarige wezen moet een anders oplossing worden gekozen. Zij kunnen worden opgevangen in een weeshuis, bij een pleeggezin of worden geadopteerd.

Een weeshuis is een gesticht of instelling tot verzorging van ouderloze kinderen en kinderen voor wie de ouders niet zelf kunnen zorgen. Een bekend weeshuis is het Burgerweeshuis in Amsterdam, tegenwoordig omgevormd tot museum.

Een burgerweeshuis is een groot gebouw of gebouwencomplex dat gebruikt werd ter opvang van ouderloze kinderen (wezen). Er zijn in Nederland verschillende plaatsen met een voormalig burgerweeshuis. De panden werden meestal gebouwd voor het jaar 1900. De panden hebben tegenwoordig vrijwel allemaal een andere functie.

Burgerweeshuis Amsterdam gebouwd door Aldo van Eyck
Het voormalige Burgerweeshuis aan het IJsbaanpad in Amsterdam Oud-Zuid werd in 1959-1961 gebouwd door Aldo van Eyck en is het eerste voorbeeld van het structuralisme.
Aldo van Eyck verwierf ermee veel aanzien in binnen- en buitenland. Het gebouw is opgebouwd uit 328 kleine eenheden, vier enkellaags grote eenheden, vier grote eenheden met een verdieping en een langwerpig volume met daarin de entree. De verschillende eenheden zijn gegroepeerd rond enkele patio's en een binnenplaats.
De kleine modules meten 3,36 x 3,36 meter en hebben vier ronde kolommen op de hoeken en een bol dak, waarbij de overspanning tussen de kolommen is gemaakt door architraven. De gevel bestaat uit een glazen pui of dichte wand van donkerbruine baksteen. De koepelvormige dakelementen zijn uitgevoerd in prefab beton, dit zorgde voor een problematische detaillering op het laagste punt van het dak. De grote eenheden hebben een lengte en breedte die drie keer zo groot is als die van de kleine eenheden. De verdiepingen hebben een gevel van prefab betonnen elementen.
Het Burgerweeshuis aan het IJsbaanpad is in gebruik geweest van 1960 tot 1991. Voorheen was het Amsterdamse Burgerweeshuis het pand waarin nu het Amsterdams Historisch Museum gevestigd is. Het gebouw aan het IJsbaanpad werd in 1991 grondig gerenoveerd en is inmiddels voor een andere bestemming in gebruik.

Burgerweeshuis Deventer, poppodium
Het Burgerweeshuis is een poppodium in Deventer, gevestigd aan de Bagijnenstraat. Het heeft vier zalen en een café.
Het Burgerweeshuis is voornamelijk een poppodium met onder andere een zaal met ruimte voor 450 mensen en met twee bars. Veel bekende nationale artiesten hebben opgetreden in het Burgerweeshuis, onder andere Ilse de Lange, Johan, Bettie Serveert, Osdorp Posse, Within Temptation, Postmen, Postman, Racoon, Relax, en Spinvis. Ook vele internationale artiesten hebben het podium van Het Burgerweeshuis al eens betreden.
Daarnaast organiseert het Burgerweeshuis dansavonden variërend van All-times party's tot minimal-avonden. Ook worden er danscursussen georganiseerd in Het Burgerweeshuis, waaronder cursussen voor salsa, tango en West Afrikaanse dans.
Het Science Café Deventer vindt plaats in het Burgerweeshuis. Science Café is een ontmoetingsplek voor iedereen die is geïnteresseerd in wetenschap. Het fenomeen bestaat al enige tijd in andere steden en landen. Sinds begin 2008 krijgt ook het Deventer publiek de mogelijkheid om in debat te gaan met spraakmakende wetenschappers.

Burgerweeshuis Groningen, nu complex seniorenwoningen
Het Rode Weeshuis of Burgerweeshuis, gelegen tussen de Oude Ebbingestraat en de Oude Boteringestraat in de Nederlandse stad Groningen, werd in 1599 ondergebracht in de gebouwen van het Olde Convent, dat na de Reductie van Groningen zijn functie als klooster was kwijtgeraakt.
De gebouwen van het Olde Convent, een vroeger begijnenklooster van Sint Clara, werd door Stad en Lande in 1599 afgestaan aan de stad Groningen om te dienen als weeshuis voor kinderen van de gezeten burgerij. Dit burgerweeshuis werd het Rode (of Roode) Weeshuis genoemd. De wat minder kapitaalkrachtige wezen werden ondergebracht in het Blauwe Weeshuis en het Groene Weeshuis, in 1673 verenigd tot het het groene en blaauwe gecombineerde diakenie-kinderhuis. De kleuren verwijzen naar de klederdracht van de weeskinderen. Op 19 november 1599 werden de eerste weesmeesters aangesteld. Het weeshuis kon onder meer gefinancierd worden met de opbrengsten van het Sint Jurjensgasthuis in Helpman. Aanvankelijk had men slechts de beschikking over een deel van het voormalige klooster, maar in 1621 kwam het gehele voormalige kloostercomplex ter beschikking van het weeshuis. Ook werden de opbrengsten van de Groninger bank van lening, die van 1766 tot 1880 beheerd werd door de voogden van het weeshuis, gebruikt voor de exploitatie van het weeshuis. In 1752 ontving het weeshuis een aanzien vermogen uit de nalatenschap van de Groningse hoogleraar romeins recht Arnoldus Rotgers.Van 1875 tot 1885 maakte de zeevaartschool gebruik van enige lokalen in het gebouw.
Na de Tweede Wereldoorlog verloor het weeshuis zijn bestaansrecht als tehuis voor wezen. In 1961 werd het weeshuis omgevormd tot de stichting Het Poortje, een opvanginstelling voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De gebouwen van het weeshuis werden door de gemeente Groningen en de Woningbouwvereniging Volkshuisvesting na 1989 omgevormd tot een complex van 55 seniorenwoningen. De voogdenkamer van het voormalige weeshuis is echter nog in standgehouden. De door de Groninger gilden geschonken toegangspoort is eveneens nog aanwezig. Ook zijn er nog restanten te vinden van de 15e-eeuwse nonnengalerij.

Burgerweeshuis (Amersfoort), nu sociale stichting
Burgerweeshuis (Arnhem), historisch museum
Burgerweeshuis (Meppel), cultuurstichting
Burgerweeshuis (Zierikzee), kunstmuseum


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Wees_(kind)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 232.