kunstbus
Dit artikel is 31-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Westminster-Abbey

Westminster Abbey

Westminster Abbey (officieel The Collegiate Church of St Peter) is een voornamelijk in gotische stijl opgetrokken kerk. Het is traditioneel de plaats waar kroningen en begrafenissen van leden van de Britse vorstenhuizen plaatsvinden.

Ontstaan
De legende wil dat de abdij werd gesticht ten tijde van koning Saberth van Essex, toen een visser een visioen zag van Petrus. Hij werd gebouwd op een eiland in de rivier de Theems. Ten tijde van koning Eduard de Belijder werd de abdij verbouwd in Normandische stijl (1045-1065). Het geheel werd gebouwd als een abdij voor benedictijner monniken en werd ingewijd op 28 december 1065. Tussen 1245 en 1517 werd de abdij verbouwd in gotische stijl. De eerste fase van de herbouw vond plaats onder koning Hendrik III en het gebouw werd voltooid tijdens de regering van Richard II. Hendrik VII voegde er in 1503 een kapel aan toe in de laatgotische zogeheten perpendiculair stijl.

Tijdens de kerkhervorming onder Hendrik VIII werd Westminster Abbey in 1534 slachtoffer van de opheffing van de kloosters, en in 1540 werd hij gesloten. De abdij werd aan de benedictijnen teruggegeven onder koningin Maria I, maar onder koningin Elizabeth I moesten ze de abdij in 1559 opnieuw afstaan. Elizabeth bepaalde in 1579 dat Westminster een "royal peculiar" zou worden: een kerk die rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de vorst viel en niet van de aartsbisschop van Canterbury. Zij maakte er een school van: The Collegiate Church of St. Peter. Sindsdien is het hoofd niet de bisschop, maar een deken die wordt aangesteld door de vorst. Tot de 19e eeuw was de abdij na Oxford en Cambridge de derde belangrijkste plaats van wetenschap in het land.

Kroningen
Koning Harold II Godwinson was de eerste vorst die in de kerk werd gekroond, in 1066. Op de eerste kerstdag van datzelfde jaar werd Willem de Veroveraar hier gekroond als zijn opvolger, en alle daarop volgende Engelse vorsten (behalve Lady Jane Grey, Eduard V en Eduard VIII, die niet gekroond werden). De aartsbisschop van Canterbury leidt traditioneel deze ceremonie, hoewel Harold en Willem werden gekroond door de aartsbisschop van York.

Bijzettingen
Hendrik III verbouwde de kerk ter ere van de heiligverklaarde koning Eduard de Belijder, wiens overblijfselen hier werden geplaatst. Hendrik III werd vlakbij hem bijgezet, evenals de koningen uit het huis Plantagenet, hun vrouwen en familieleden, en de meeste andere koningen en koninginnen van Engeland. Echter, Hendrik VIII en de meeste vorsten na Karel I werden bijgezet in Windsor. In Westminster Abbey liggen ook Stadhouder Willem III van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en Overijssel, koning van Engeland en Schotland, en diens vrouw Maria II Stuart. Zij zijn een van de weinige Oranjes die niet in de grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft bijgezet zijn.

Aristocraten werden bijgezet in de zijkapellen. Ook de middeleeuwse schrijver Geoffrey Chaucer werd hier bijgezet, en na hem andere dichters en schrijvers in wat bekend zou worden als de Poets' Corner. Beroemde musici als Henry Purcell en Orlando Gibbons vonden ook hier, op hun belangrijkste werkplaats, hun laatste rustplaats. Al met al werd het in de loop van de eeuwen een eer om in Westminster Abbey bijgezet te worden, ook voor generaals, politici, wetenschappers en andere groten uit de Engelse samenleving, zoals Robert Adam, Clement Attlee, Robert Browning, Geoffrey Chaucer, Charles Darwin, Charles Dickens, John Dryden, William Ewart Gladstone, Georg Friedrich Händel, Dr Samuel Johnson, Ben Jonson, Lord Kelvin, Rudyard Kipling, David Livingstone, Isaac Newton, Laurence Olivier, William Pitt de Jongere, William Pitt de Oudere (1e graaf van Chatham), Henry Purcell, Ernest Rutherford, Edmund Spenser, Alfred Lord Tennyson, Ralph Vaughan Williams ...

Oliver Cromwell werd ook in de abdij bijgezet, maar Charles II liet zijn stoffelijke resten verwijderen. Voor William Shakespeare is er een gedenkteken, maar diens graf ligt in zijn geboorteplaats Stratford-upon-Avon.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Westminster_Abbey

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.