kunstbus
Dit artikel is 18-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

wierde

Rond de 5de eeuw voor Christus waren de onbedijkte kwelders langs de waddenkust van Groningen, Friesland en aangrenzend Noord-Duitsland hoog opgeslibd en voor bewoning geschikt geworden. Omdat de zeespiegel allengs steeg en er steeds vaker overstromingen waren, begon men spoedig zijn huiserf op te hogen. Dit resulteerde uiteindelijk in grote wierden (in Friesland: 'terpen').

In de eerste eeuwen van onze jaartelling stond het wierdengebied onder invloed van het Romeinse rijk. In de 5e eeuw kwamen groepen migranten uit Noord-Duitsland en Zuid-Denemarken naar onze streken. In de 8e eeuw werd het kustgebied opgenomen in het Frankische rijk. In de 9de eeuw belaagden Noormannen onze streken. En al deze eeuwen was daar altijd weer de dreiging van de zee. Pas rond de 11de eeuw begon men door volledige bedijking de zee buiten te sluiten. Het wonen op Wierden bleef echter tot de dag van vandaag bestaan.
Door de opgravingen, en door de vele vondsten die daarmee gepaard gingen, kreeg men langzaam maar zeker inzicht in het dagelijks leven van de wierdebewoner. Pas in 1960 zijn de Wierden tot monument verklaard. Een aantal Wierden waren toen al afgegraven o.a. vanwege de vruchtbare grond die duur werd verkocht. Met de komst van de mechanisatie zijn de meeste Wierden ge√ęgaliseerd. Dat die grond van onschatbare waarde bleek te zijn, realiseren wij ons nu maar al te goed.

Dr. A.E. Van Giffen (1884-1973)

Van Giffen begon in 1908 als student met het ontraadselen van de geheimen van de Wierden. De als bioloog opgeleide waarnemer zag snel de betekenis van grondsporen. Met behulp van zijn natuurwetenschappelijke kennis bracht hij de Archeologie veel verder dan met de toen gebruikelijke benadering mogelijk was. Naast zijn onderzoek van de Wierden was Van Giffen actief in heel Nederland en zelfs daarbuiten: in Frankrijk, Hongarije, Ierland en Duitsland. Hij deed vanaf 1922 zijn opgravingen vanuit het door hem opgerichte Biologisch Archaeologisch Instituut van de Groninger Rijksuniversiteit. Zijn opgravingen besloegen vrijwel alle archeologische tijdvakken, van de Steentijd tot en met de Middeleeuwen. Zijn bijzondere belangstelling hadden hunebedden en grafheuvels. Terecht staat hij bekend als de founding father van de Moderne Nederlandse Archeologie. Zijn wierdenonderzoek vond in Noord-Duitsland navolging met de oprichting van het Nedersaksisch Instituut voor Historisch Kustonderzoek te Wilhelmshaven.
Professor Van Giffen was ook een spraakmakende persoonlijkheid. Hij doorkruiste met zijn motorfiets het Groninger- en Friese Landschap op zoek naar informatie over de wierden. Door mening boer werd hij van het erf gejaagd. Van Giffen was een archeoloog die wereldfaam verwierf toen hij het Pompeii van het Noorden, de wierde van Ezinge, blootlegde. Vanaf toen werd het voor eens en altijd duidelijk dat een wierde een voorhistorische woonheuvel was.

Het Groninger Museum heeft een van de grootste collecties in Nederland van oudheden uit de wierden. Deze collectie vormde vanaf 1874 de aanzet tot oprichting van het Groninger Museum.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 205.