kunstbus
Dit artikel is 30 10 2016 13:52 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Willard Van Orman Quine

Willard Van Orman Quine (Akron, Ohio 1908 - Boston 2000) was een invloedrijk Amerikaans filosoof en logicus in de analytische traditie uit de 20e eeuw.

Hij was een aanhanger van de analytische filosofie, hoewel hij ook een van de voornaamste voorstanders was van een visie op filosofie als meer dan slechts een conceptuele analyse.

Zijn voornaamste werk is Two Dogmas of Empiricism (1951), waarin hij een aanval doet op het onderscheid tussen analytische en synthetische stellingen en waarin hij een betekenisleer verdedigt, namelijk een vorm van "semantisch holisme". Dit houdt de overtuiging in dat een bepaald deel van de taal, zij het een term of een volledige zin, alleen kan begrepen worden door middel van zijn relaties met een (voorheen begrepen) groter segment van de taal.

Een ander belangrijk werk is Word and Object (1960), waarin hij deze posities verder ontwikkelt. Het is een pleidooi voor epistemologie en bevat een betoog om fysicalisme voor fenomenalisme en dualisme te plaatsen, en extensionaliteit voor intensionaliteit.

Quine ontwikkelde ook een invloedrijke naturalized epistemology, i.e. een epistemologie die een sterke nadruk legt op de rol die de natuurwetenschappen spelen in het bekomen van kennis. Deze poogde een betere wetenschappelijke verklaring te geven van hoe we erin geslaagd zijn ingewikkelde wetenschappelijke theorie├źn te ontwikkelen op basis van slechts magere zintuiglijke input.

Hiernaast wordt Quine ook gezien als een belangrijk wetenschapsfilosoof vanwege zijn systematisch proberen om wetenschap te verstaan vanuit de middelen of bronnen van de wetenschap zelf.

Verzamelingenleer
Terwijl zijn bijdragen aan logica elegante exposities en een aantal technische resultaten inhouden, was het in de verzamelingenleer dat Quine het meest innovatief was. Hij heeft altijd volgehouden dat de wiskunde de verzamelingenleer nodig heeft en dat de verzamelingenleer sterk verschilt van de logica.

Naar hem vernoemd is de Duhem-Quinestelling.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willard_Van_Orman_Quine

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 15.