kunstbus

Xenofobie

(Grieks: vreemdeling ¦ angst, vrees) is een angst voor vreemdelingen, en kan gepaard gaan met racisme en rassendiscriminatie. In tegenstelling tot andere vormen van fobie leidt deze tot afwerende en soms agressieve reacties, eerder dan vermijdingsgedrag of vlucht. Men omschrijft het dan ook meestal met vreemdelingenhaat in plaats van vreemdelingenangst. Wie een vreemdeling is, in dit verband, wordt cultureel bepaald. Xenofobische reacties tegen bepaalde groepen kunnen verdwijnen. Zo is het anti-Italiaans racisme in Nederland al bijna vergeten. Daarvoor in de plaats komen andere groepen als doelwit van de xenofobische angsten en reacties.

Een belangrijke uiting van xenofobie is hate speech. Brede toegang tot het internet heeft duidelijk gemaakt dat een deel van de bevolking geregeld agressieve uitingen doet, gericht tegen vreemdelingen. Over de omvang van deze groep is weinig bekend, en ook niet of het verschijnsel is ontstaan door het internet, of daardoor slechts zichtbaar werd gemaakt.

Een mogelijk gevolg van de xenofobie is het ontstaan van xenofobische politieke partijen (vaak als extreemrechts aangeduid). Of dat gebeurt in een land, hangt af van de mogelijkheden binnen het kiesstelsel en partijenstelsel. In principe wil de xenofobische kiezer dat de partij het vertrek van de vreemdelingen regelt - de oorzaak van zijn angsten - maar dat is zelden direct haalbaar.

In ruimere zin betekent xenofobie ook wel de algemene angst en afkeer van de mens voor alles wat vreemd, ongewoon of zeldzaam is.

Het tegenovergestelde van xenofobie is xenofilie.

Xenoglossofobie is een specifieke fobie voor vreemde talen, die gezien kan worden als een ondervorm van xenofobie, zij het dat de andertalige cultuur in algemene zin geen angst veroorzaakt.
De angst uit zich middels onrust wanneer men wordt geconfronteerd met mensen die een andere taal spreken. Meestal zal een lijder aan de fobie proberen dergelijke contacten te vermijden. In sommige gevallen kan de angst ernstige vormen aannemen, bijvoorbeeld bij werk of vakantie in het buitenland. Er zijn gevallen bekend waarbij het aanhoren van een buitenlandse taal tot lichamelijke reacties leidt, bijvoorbeeld misselijkheid.
Psychologische hulp kan uitkomst bieden, waarbij rekening wordt gehouden met de manier waarop de fobie is ontstaan.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Xenofobie


Pageviews vandaag: 2305.