kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Yoga

("verenigen", "in overeenstemming brengen met De Allerhoogste bewuste Persoon")

Yoga is de gemeenschappelijke methode waarin de grote Indische wijsgerige en godsdienstige systemen die de uiteindelijke innerlijke bevrijding (svarup) en verlichting (dhyana) van de mens als doel hebben (zoals de samkhya, de vedanta, de vajrayana en de tantra) hun praktische toepassing vinden.

De yoga is een synthese van mystiek, ascese en toewijding. Het is het streven om door lichamelijke beheers- en geestelijke concentratiemethoden tot hogere of ruimere bewustzijnstoestanden te geraken, en uiteindelijk de 'unio mystica' te bereiken (en daarmee de verlossing uit de kringloop van de wedergeboorten).

Het 6e hoofdstuk van de Bhagavad Gita (een passage uit de Mahabharata, vermoedelijk uit de 3e eeuw v. Chr.) is voor velen de belangrijkste tekst over yoga. In dit hoofdstuk wordt de held-krijger Arjuna door zijn wagenmenner - die zich aan hem heeft geopenbaard als de god Krishna - aangespoord om de koninklijke weg van de yoga te gaan.

Raja-yoga
Als het klassieke standaardwerk over yoga geldt de Yoga Sûtra's van Patanjali, die het niveau van de yogatechniek verhoogde en, hoewel hij vooral de praktijk behandelde, daaraan een metafysische grondslag gaf. De yoga, die zich theoretisch sterk op de samkhya oriënteerde, werd nu een eigen 'filosofische richting', een darshana.
Raja-yoga is een samenstel van oefeningen om de geest te leren beheersen. Het gaat om bewustwording en het vermogen de gedachten in banen te leiden. Wie deze vorm van yoga beoefent, bewandelt de koninklijke weg: raja betekent koning of hoogste.
Transcendente Meditatie zoals die sedert de jaren vijftig in het Westen is verspreid op initiatief van Maharishi Mahesh Yogi is volgens deze leraar een vorm van Raja-yoga. Het is een techniek die een bepaalde tijd enkel aan Raja's werd aangeleerd.

Veda
Het werk van Srila Vyasdeva (de Veda's) stelt ons in staat om de materiële toestand te verlaten en op te gaan in eeuwige spirituele existentie samen met de ziel als persoonlijkheid. Het werk van Srila Vyasadeva onderscheidt zich in die zin, dat de lezer van zijn boeken informatie krijgt over de Persoonlijke aspecten en kwaliteiten van De Heer, waardoor hij op kan stijgen tot de, volgens de Veda's, hoogste realisatie binnen het beoefenen van spirituele activiteiten.
Er staan in de Veda's uitdrukkelijk drie vormen van zelf-bewust-wording geformuleerd: 'Brahmaan' realisatie, 'Param-atma' realisatie en ten slotte 'Bhagavan'. Dit valt volgens de 'Veda's te vergelijken met een student, die; de zonne stralen bestudeert, die: de zon als bol bestudeert en als laatste de student, die het binnenste van het zonne-object bestudeert.
 • De veda's vertellen, dat de eerste student te rekenen valt onder de genen, die de Absolute-Waarheid als iets onpersoonlijks opvatten. Deze worden georiënteerd als de (mayavadi). Ze dragen de opvatting uit, dat wij allen God zijn en per ongeluk zijn gevallen in deze materie. Na dit leven komen we er weer uit en zijn we wederom God.
 • De tweede groep worden in de veda's beschreven als Jnani's of mystieke yogi's, die op het Param-Atma gedeelte in het hart mediteren. Daar bevindt zich volgens hen een volledig-deel-aspect van De Heer in het hart. deze yogi's zijn voornamelijk op zoek naar mystieke krachten waarvan de laatste naar samadhi leidt. De praktijk bestaat uit een keten van meditatieprocessen in acht geledingen (=astaunga). Deze acht geledingen (Astaunga Yoga) zijn achtereenvolgens:
  . Yama (een vijftal regels voor het gedrag en het denken die leiden naar het beschouwen van de eigen werkelijkheid als uitdrukking van de Ene)
  . Niyama (observanties als reinheid, studie, ascese, enz. met als doel het faciliteren van het dienen van de Ene)
  . Asana (bepaalde lichaamshoudingen die de geestelijke concentratie en balans d.m.v. kliermassage begunstigen en de gezondheid versterken)
  . Pranayama (het uitbalanceren van de levensenergie of pranah door het reguleren van de ademhaling)
  . Pratyahara (het 'terugtrekken' van de zinnen van de objecten en het fysieke bewustzijn, wat moet leiden tot volledige en eenduidige concentratie)
  . Dharana (het concentreren van de aandacht op één bepaald punt; daaruit vloeit voort de dhyana)
  . Dhyana (absorptie in het onderwerp van meditatie; daaruit vloeit voort de samadhi)
  . Samadhi (de volledige identificatie met het doel en het wegvallen van het ego in gelukzaligheid)
 • De laatste groep studenten ofwel bhakta's genoemd houd zich voornamelijk bezig met het direct dienen van De Heer, volgens de Veda's in Zijn oorspronkelijk aspect. Deze tak van toewijding legt de nadruk in het mediteren op God als levende Persoonlijkheid. Zij stellen dan ook als iemand met de term " Hij, of Hem " wordt aangesproken het van zelfsprekend is, dat het hier een Persoon betreft.

  Boeddha wordt vaak de Mahayogi, de grote Yogi, genoemd.

  Het Maya leert een opklimmende reeks van meditaties en contemplaties, die de samadhi, de mystieke, visionaire extase, waarin men het Nirvana (zonder woud, dat van vana (woud) komt en nir (zonder) ervaart. Waar Krishna bekend staat als 'gopi-vandana' 'de lieveling van Zijn dienaressen, die altijd ergens in het woud is te vinden, is de onpersoonlijke gloed (ook wel brahma-jyoti genoemd) een afgeleide vorm van bewustwording aangaande de Absolute Persoon.

  Naast de klassieke (raja) yoga ontwikkelde zich de hatha yoga, die, op een speciale mystiek-fysiologische theorie gebaseerd, leert een goddelijke kracht ( 'slangenkracht': kundalini) in het lichaam te wekken en te laten opstijgen en zo de verlossing te realiseren. Deze methode vereist een volstrekte controle van alle automatisch verlopende lichaamsprocessen.

  Hatha-yoga
  Sinds de jaren vijftig, toen de belangstelling voor oosterse meditatietechnieken in het Westen ontstond, wordt de yoga ook beoefend buiten India - als bevorderlijk voor de gezondheid en vaak zonder religieuze bedoelingen. Meestal gaat het daarbij om ontspanningsoefeningen uit de hatha yoga, die als heilzaam worden ervaren bij door een jachtig leven opgebouwde spanningen. De religieuze aspecten van yoga vormen in de sinds de in de jaren zeventig ontstane dialoog tussen christelijke theologie en indologie een belangrijk thema.
  Hatha-yoga is een praktische vorm waarin beheersing van het lichaam en de ademhaling centraal staan. Grote nadruk ligt ook op de lichaamshouding en ontspanningstechnieken, asana's genoemd. De toegepaste technieken zouden een gunstig effect op het zenuwstelsel, de klieren en andere belangrijke organen hebben. Het doel van hatha-yoga is in het Westen het bevorderen van de gezondheid en te putten uit verborgen krachtbronnen van het lichaam. Hatha-yoga wordt veel gecombineerd met Raja-Yoga. In India was en is de gezondheid geen centraal punt. De hatha-yoga houdingen werden jaren vol gehouden met als gevolg dat het lichaam totaal versteende.
  Het woord hatha bestaat uit twee woorden uit het Sanskriet; ha en tha ofwel zon en maan. Dit verwijst naar het evenwicht tussen tegengestelden. In yoga wordt de lucht die door het rechterneusgat naar binnen gaat "adem van de zon" genoemd, terwijl de "adem van de maan" door het linkerneusgat gaat.

  Verschillende vormen van Yoga
  . Dru yoga (Volledige integratie van yoga, gezondheid en innerlijke kracht)
  . Bhakti-Yoga (de weg van Onvoorwaardelijke Devotie aan Shiva of Vishnu of een emanatie van een van deze twee.)
  . buddhi-Yoga (de weg van intelligentie)
  . Raja-Yoga (de Koninklijke weg)
  . Jnana-Yoga (de weg van Kennis en Inzicht)
  . Karma-Yoga (de weg van Oorzaak en Gevolg)
  . Mantra-Yoga (de weg der mystieke spreuken en geluidsvibratie)
  . Kriya-Yoga (de weg van de Handeling)
  . Natya-Yoga (de weg van bhakti en hatta yoga d.m.v. dans)
  . cakra-yoga (de weg van energieke lichamelijke wielen)
  . Hatha-Yoga (de weg van de Lichaamshouding en ademhaling)
  . Kundalini-Yoga (opwekken van de Psychische Kracht)
  . Tantra yoga (de weg der mystieke spreuken)

  Tegenwoordig hoort men ook van Power-Yoga, een moderne westerse variant van Hatha yoga die grote kracht, uithoudingsvermogen en balans vraagt.

  Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Yoga

 • Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.