kunstbus
Dit artikel is 12-10-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Zelfmoord

Zelfmoord, zelfdoding of suïcide (Latijn: suicidium, van 'se' = zich en 'caedere' = doden) is de benaming voor het opzettelijk beëindigen van het eigen leven. Het is verschillend van euthanasie, waarbij het eigen leven op eigen verzoek door een ander wordt beëindigd.

Rituele of gedwongen zelfmoord
In sommige (historische) culturen was gedwongen zelfmoord een methode van executie, meestal voorbehouden aan aanzienlijke personen. In andere wordt zelfmoord gezien als een manier om schande uit te wissen. In beide gevallen gold het dus als een vrij eervolle dood.

In het oude Griekenland werd dit vonnis voltrokken door het drinken van een beker met gif (welk gif is niet precies bekend; mogelijk was het gevlekte scheerling). De bekendste persoon die dit lot onderging was de filosoof Socrates.

In de samoeraiperiode in Japan waren seppuku, harakiri en Jigai geritualiseerde vormen van zelfmoord om bijvoorbeeld schande en gezichtsverlies te ontgaan middels een "eervolle dood".

In sommige streken in India was het gebruikelijk voor weduwen om zichzelf te doden door op de brandstapel van hun overleden man te springen. Weduwenverbranding, die vaak onder grote sociale druk en dus niet vrijwillig plaatsvond, is sinds 1829 verboden.

De hindoeïstische vorsten van Bali en Lombok pleegden liever zelfmoord dan dat zij zich door de Nederlanders lieten overwinnen (zie de pacificatie van Lombok). De rituele zelfdoding van vorst en hofstaat, soms ging het om 3500 gedode mannen, vrouwen en kinderen, wordt Perang Poepoetan genoemd.

In moderne tijden was gedwongen zelfmoord ook een methode om een echte moord te camoufleren. Vaak is de reden dat men bang is voor tegenmaatregelen van de aanhangers van de persoon die men uit de weg wil ruimen. Nazileider Ernst Röhm kreeg de opdracht zichzelf dood te schieten, maar deed dit niet, waarna hij door iemand anders werd doodgeschoten. Men was namelijk bang voor een opstand van zijn SA-mannen. Een ander voorbeeld is de Duitse generaal Rommel, die deel zou hebben genomen aan de samenzwering tegen Hitler in 1944. Een openlijk proces met executie achtten de nazileiders te gevaarlijk wegens Rommels populariteit. Daarom werd Rommel overgehaald een gifpil te slikken onder bedreiging dat zijn gezin anders naar de kampen gestuurd zou worden. Het Duitse volk werd wijsgemaakt dat Rommel was overleden aan verwondingen die hij bij een bombardement had opgelopen.

Zelfmoord in de mythologie
De zelfmoord, die door het Griekse en Romeinse recht als een misdaad wordt beschouwd en die in de mythologiè veelvuldig voorkomt, wordt hierin niet steeds veroordeeld. Men ziet bijvoorbeeld hoe helden zelfmoord plegen, opdat hun naar wraak dorstende zielen het geweten van hun vijanden zonder ophouden konden kwellen. Sommige ontroostbare geliefden maken een eind aan hun dagen om zich aan gene zijde van de dood weer met elkaar te verenigen en de goden vergeven hun deze rampzalige daad. In deze gevallen krijgt hun zelfmoord zelfs de waarde van een offer; het wordt een bovennatuurlijke liefdesdaad en brengt zodoende eer aan Aphrodite. Dikwijls wordt deze daad beloond met een verandering In een ster of een sterrenbeeld.

Zelfmoord in de literatuur
In de literatuur is zelfmoord regelmatig beschreven. Vooral in romantische literatuur werd zelfmoord vaak beschreven en soms zelfs verheerlijkt.

In de Bijbel verhangt Judas Iskariot zichzelf, nadat hij Jezus verraden heeft (Matth. 27:3-5). Ook Koning Saul sloeg de hand aan zichzelf (1 Sam.31:4).

De Griekse held Ajax stort zich op zijn zwaard in het gelijknamige toneelstuk van Sophocles.

Pyramus en Thisbe waren in de Griekse mythologie twee Babylonische geliefden, die door een misverstand beiden zelfmoord pleegden voor hun liefde. Ovidius schreef over hen in de Metamorfosen. Shakespeare leende een Italiaanse versie van het verhaal voor Romeo en Julia. In 1950 maakte Kees Stip een dichtbundel met Vijf variaties op een misverstand.

In De goddelijke komedie beschrijft Dante hoe hij verdwaalt in een duister woud, dat wel gezien wordt als allegorie voor zelfmoordplannen. Tijdens zijn reis door de hel komt hij door een bos waar zelfmoordenaars gestraft worden. In zijn tijd zag de christelijke kerk zelfmoord als een zonde en een belediging van God.

Shakespeares Hamlet bevat (in act 3, scene 1) een beroemde monoloog over zelfmoord, die begint met de woorden "To be or not to be, that's the question". Schopenhauer schreef in Die Welt als Wille und Vorstellung een commentaar op deze monoloog, waarin hij betoogt dat de keuze tussen "zijn of niet zijn" een gemakkelijke is (de ellende in de wereld maakt niet-zijn verkieslijk), maar dat zelfmoord niet de garantie op totaal niet-zijn biedt. Eerder in het stuk (act 1, scene 2) wenst Hamlet "that the Everlasting had not fix'd His canon 'gainst self-slaughter", dat de Eeuwige (God) niet Zijn wet had gemaakt tegen zelfslachting.

In Goethes Die Leiden des jungen Werthers pleegt de hoofdpersoon zelfmoord uit liefdesverdriet. Naar verluidt zou na het uitgeven van het boek een ware epidemie van zelfmoorden hebben plaatsgevonden. Vele jonge mensen beroofden zich van het leven op een zo goed mogelijk nagebootste manier van de scène in het boek.

De titelfiguur uit de roman Eline Vere van Louis Couperus pleegt zelfmoord, na twee mislukte verlovingen, uit labiliteit, hysterie en pure wanhoop.

Jeroen Brouwers bundelde in De laatste deur (1984) essays over schrijvers die zelfmoord pleegden.

In Les Miserables pleegt Javert, een van de hoofdpersonen, zelfmoord door van een brug over de Seine te springen


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfmoord

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.