kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Zigeuner

De zigeuner (m.), ~s

Lid van het in Europa en een deel van Azië rondtrekkende volk dat een eigen taal en eigen gebruiken en godsdienstige opvattingen heeft. De meest bekende stammen in Europa zijn de Roma en de Sinti.

Roma
Roma, meer bekend als zigeuners, is een naam voor een nomadisch volk. De term Roma kan zowel slaan op het gehele volk als op één van de stammen; daarom bevelen sommigen de term zigeuners aan als verzamelnaam. Vooral op de Balkan en in de Karpaten trekken nog een aantal van deze stammen rond. In Nederland en België wonen er slechts enkele duizenden. Wat Nederland betreft vooral verspreid over Noord-Brabant en Limburg. Zie ook Decennium van de Roma. De taal van de Roma is het Romani, alhoewel dit eigenlijk niet één taal is maar meer een verzamelnaam voor meerdere talen.

India is het land van herkomst. Het oervolk van de Roma leefde in Noord India. De aanwezigheid van veel Griekse elementen in de Roma-taal is te verklaren uit het feit dat de zigeuners later enkele eeuwen hebben verbleven in het Byzantijnse Rijk, waar Grieks de overheersende taal was. Het zwervend bestaan werd onvrijwillig ingezet door de aanvallen door de Moslimoorlogen van Mahmoud van Ghazna. Hij drong vaak Noord-India binnen en nam dan slaven mee. Het waren vaak kundige vaklui met een specialisatie zoals metaalbewerking of paardentemmerij. Toen deze slavenvolken vrij kwamen rond 1200, hadden ze geen territorium waar ze zich konden vestigen. De groepen trokken naar het westen en verdienden hun geld met handel, diverse ambachten en vermaak met muziek en dans. Het is bekend dat zij niet onbemiddeld waren. Er is uit de periode van 1200 tot 1400 ook geen bewijs gevonden dat deze groepen zich schuldig maakten aan criminele activiteiten.

Rond 1400 begon de stigmatisering van deze groepen die door de kerk en overheid als heidenen werden beschouwd. Recent onderzoek heeft aangetoond dat pas na deze periode de welvaart enorm afnam. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de neerwaartse spiraal waarin dit volk is terechtgekomen en veelal leeft in algemene armoede.

Sinti
Sinti is de naam waarmee een nomadenstam uit noord-west Europa zichzelf aanduidt. Ze vormen samen met de Roma een nomadisch volk dat hoofdzakelijk in Oost-Europa leeft, en dat oorspronkelijk uit India komt. Bij de plaatselijke bevolking staan Roma doorgaans bekend onder de pejoratieve naam zigeuners. De Sinti zijn samen met de Roma-stam een van de twee grote stammen uit het Roma-volk. Sinti leven meer in West-Europa, in tegenstelling tot de leden van de Roma-stam.

De Sinti stammen vermoedelijk uit Sindh (tegenwoordig een van de vier provincies van Pakistan) of van de oevers van de Sindhu (Indus) in India en zouden vandaar naar het hof van Perzië zijn gemigreerd waar ze vaak als muzikant werk zochten. Van Perzië zwermden ze uit over Europa en Noord-Afrika. In hun muziek namen ze de traditionele muziek op uit de landen waar ze doorheen trokken.

Sinti hebben een groot aantal uitmuntende muzikanten voortgebracht, onder wie de legendarische gitarist Django Reinhardt. De Sinti Häns'che Weiss maakte in de jaren zeventig in Duitsland een plaat waarop hij over de holocaust van de zigeuners zong in zijn eigen taal. Het gevolg was een woede-uitbarsting onder zijn volk, omdat men niet wilde dat de taal bekend werd bij de "Gadje", zoals ze de niet-Sinti noemen. Veel jonge Duitsers hoorden pas over de vernietiging van de zigeuners door deze plaat.

Sinti hebben vaak onder armoedige omstandigheden aan de rand van een plaats geleefd. Tegenwoordig reizen ze nog maar weinig. Meestal wonen ze op woonwagenkampen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Roma_(volk).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 581.