kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Zilveren-Anjer

De Zilveren Anjer wordt uitgereikt aan personen die zich op een bijzonder wijze hebben ingezet voor de Nederlandse cultuur en voor die van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Regent en bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds besloten in 1950 deze onderscheiding in te stellen ter gelegenheid van de tiende herdenking van de zogeheten Anjerdag van 29 juni 1940 en het tienjarig jubileum van het op 10 augustus 1940 opgerichte fonds.

Anjerdag
Op 29 juni 1940, de eerste verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden in bezettingstijd, werd door veel mensen geprotesteerd tegen de Duitse bezetting. Dit protest uitte zich in het dragen van een anjer in het knoopsgat. Deze dag zou later bekend staan als 'Anjerdag'.

Thijs Taconis
Op de oorkonde behorende bij de Zilveren Anjer staan het besluit, de gronden van verlening en de materiële grondslag van de onderscheiding beschreven. Deze materiële grondslag wordt gevormd door het legaat van wijlen de soldaat Thijs Taconis. Thijs Taconis wordt in de oorkonde gememoreerd met de woorden Quae Thijs Taconis - mortuus pro patria anno MCMXLIV legavit pro fundamento sunt (Hetgeen Thijs Taconis, gestorven voor het vaderland in 1944 heeft nagelaten, vormt de grondslag).
Thijs Taconis was een Nederlandse student die in mei 1940 naar Engeland vluchtte en daar werd opgeleid tot geheim agent. In november 1941 werd hij voor de Britse Special Operations Executive (SOE) boven bezet Nederland te Ommen geparachuteerd met de opdracht sabotagegroepen op te zetten. Na vier maanden volgde echter zijn arrestatie en in 1944 werd hij geëxecuteerd in Mauthausen. Thijs Taconis liet na zijn dood een aanzienlijk bedrag na aan het toenmalige Prins Bernhard Fonds. In 1950 werd het bedrag bestemd voor de financiering van de Zilveren Anjer.

Uitreiking
De Zilveren Anjer werd tot aan zijn overlijden in december 2004 elk jaar door Prins Bernhard uitgereikt. Hare Majesteit de Koningin heeft deze taak van haar vader overgenomen. In 2005 heeft de Koningin voor de eerste keer de onderscheiding uitgereikt.

De Zilveren Anjer kan elk jaar aan maximaal vijf personen worden verleend. Iedereen kan kandidaten voordragen.Tweede type (1954-heden)
Zilveren medaille in de vorm van een rood geëmailleerde heraldische roos, het wapen van het Huis van Lippe. Op de voorzijde is een gekroonde gestyleerde anjer afgebeeld, waaronder de 'B' van Bernhard. Het omschrift luidt: "TUA RES AGITUR" (Het gaat om Uw zaak). De keerzijde is vlak.


Websites: www.prinsbernhardcultuurfonds.nl, www.onderscheidingen.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.