kunstbus
Dit artikel is 17-08-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

't-Woonhuys

NV 't Woonhuys Amsterdam

Amsterdamse meubelfirma

De Amsterdamse meubelfirma 't Woonhuys is nauw verbonden met het ontstaan van de Amsterdamse School, een decoratieve en luxueuze stijl die omstreeks 1915 in Nederland ontstond. 't Woonhuys werkte tot dan voornamelijk in historiserende stijlen die door hoog gekwalificeerde ambachtslieden, met gebruikmaking van kostbare materialen, werden uitgevoerd. F.J. Zeegers, de directeur van 't Woonhuys, was zeer onder de indruk van een interieur van de hand van De Klerk, uitgevoerd voor zijn vriend J. Baanders en benaderde hem vervolgens om voor 't Woonhuys enkele ontwerpen te leveren.

Michel de Klerk (1884-1923) wordt altijd - en terecht - geassocieerd met de architectuur van de Amsterdamse School. Hoewel De Klerk een kort leven beschoren was en maar ongeveer dertien jaar zelfstandig heeft gewerkt, is zijn invloed zeer groot geweest en men zou kunnen zeggen dat hij zelf de Amsterdamse School is geweest. Naast bouwwerken heeft De Klerk ook meubilair en een aantal interieurs ontworpen. Deze zijn tot nu toe minder bekend.
De slappe bouwtijd - zoals hij het noemde - als gevolg van de oorlogssituatie bracht De Klerk ertoe vanaf 1915 'zonder vooraf gestelde eisen' een groot aantal zeer luxueuze ameublementen ('handelsmeubels') voor de firma 't Woonhuys te ontwerpen. Deze werden met veel succes in serie geproduceerd. Zijn ontwerpen voor deze firma worden gekenmerkt door hun eigenzinnige, exuberante en kostbare karakter. Het zijn dan ook eerder kunst dan gebruiksvoorwerpen, ook omdat ze uiterst dwingend in hun aanwezigheid zijn.

De Klerk, die in opdracht van 't Woonhuys een aantal interieurs ontwierp, was vol lof voor deze firma: 'Het mag van een zakenfirma als voornoemd zeer voortvarend worden genoemd dergelijke modellen voor de handel te laten vervaardigen, aangezien het doorsnee publiek in de regel van incourante modellen of artikelen zich al heel spoedig, afkerig toont.' Het was voor hem overigens geen gemakkelijke opdracht, want 'het ontwerpen van meubelen heeft met bouwen net zo veel uit te staan als met bij voorbeeld veefokken'.

Ook Hildo Krop zou in deze periode meubelen voor 't Woonhuys ontwerpen. Net als veel architecten van de Amsterdamse School ontwierp Krop meubelen, die misschien wel tot de belangrijkste van die richting en van zijn eigen oeuvre behoren. Sommige ontwerpen hebben glooiende en vloeiende vormen, met soms onverwachte hoeken en doorsnijdende elementen. Krop had ook een voorliefde voor stekelige en puntige vormen, die vooral in het beslag spannend contrasteren met de hoofdvorm van het meubel. De meubelen werden uitgevoerd door de firma Nusink en Zn en soms door 't Woonhuys, beide te Amsterdam.

De door Berlage bepleitte rationele vormgeving - eenvoud, eerlijk materiaalgebruik en het benadrukken van de constructie - had afgedaan en werd vervangen door een uitbundige, fantastisch-'expressionistische' vormentaal, waarin mysterieuze en soms zelfs agressieve vormen samen gaan met een groot comfort en gevoel voor status.

In deze periode werden naast meubels uitgevoerd naar ontwerp van Hildo Krop ook tapijten naar ontwerp van Dirk Verstraten verkocht, die qua kleur en stijl goed bij de Amserdamse School interieurs van De Klerk en Krop pasten.

Websites:
. Directiekamer van "'t Woonhuys" uit 1911, toegeschreven aan K.P.C. de Bazel, uitgevoerd en waarschijnlijk ook ontworpen door Joseph Crouwel www.icn.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 179.