kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Andele Andeles


Andele Andeles was een Friese zilver- en goudsmid en stempelsnijder. Al op twaalfjarige leeftijd stond hij ingeschreven als leerling van de goudsmid P. Dortsman. Toen hij toetrad tot het gilde van de edelsmeden nam hij de naam van zijn vader aan: Andeles. Hij bekleedde belangrijke functies; zo was hij rentmeester van het gilde, gemeenteraadslid en schepen. Andeles was een veelzijdig sierkunstenaar. Hij vervaardigde uiteenlopende voorwerpen van zilver en goud, zoals doosjes, boekbeslag en medailles. Hij kreeg zijn opdrachten van de stadhouder, de adel en de geestelijkheid in zijn geboortestad Leeuwarden.

Relevante verwijzingen: >http://www.rijksmuseum.nl/


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 855.