kunstbus
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Arts and Crafts

De Arts and Crafts-beweging is een designstroming en -stijl uit de jaren 1850-1914 die streefde naar een herleving van het ambacht en naar verbetering van decoratieve ontwerpen en architectuur in Engeland. De kunstenaar moest ambachtsman en de ambachtsman moest kunstenaar worden.

Vanuit een romantisch socialisme wees men de gemechaniseerde productie af en riep men het beeld van de ambachtelijk ideale middeleeuwen op. Het handwerk, verantwoord materiaalgebruik en een logische constructie waren de aspecten die volgens Arts and Crafts belangrijk waren en de industriële revolutie had volgens dat denkbeeld de middeleeuwse ambachtskunst verdreven. Diverse gildes werden opgericht en vaak trok men uit de stad naar het platteland.

De Arts & Crafts beweging was in feite een beweging die in opstand kwam tegen de ontwikkelingen in de 19de eeuw. De grote verschillen tussen arm en rijk moesten rechtgetrokken worden, de industriële revolutie zag men niet als een positieve vooruitgang en ook de eclectische ontwerpwijze die in die eeuw gebruikt was zorgde voor de tegenreactie die Arts & Crafts (kunst en ambacht) heette. De naam 'Mission' werd ook wel gebruikt, maar onduidelijk is waar deze naam precies vandaan komt. Er wordt over gesproken dat deze naam voortkomt uit de filosofie die de Arts & Crafts beweging had, namelijk dat de producten functioneel waren en een 'mission' hadden. Ook wel werd deze naam afgeleid van de Franciscaanse 'missions', die in het bezit waren van meubelontwerpen die tot inspiratie gediend (leken te) hebben voor de meubelontwerpen van de Arts & Crafts. - (morris, C.R. Ashbee en Walter crane zijn van belang in deze stroming.
. Walter Crane en John Ruskin worden gezien als de grondleggers van dit op het socialisme geinspireerde kunstideaal.
. De Engelse William Morris werd gezien als de leider van de Arts & Crafts beweging, hij zette de visie van de stijl om in specifieke richtlijnen voor de ontwerpen. Hij richtte Morris & Co op die producten volgens de visie van Arts & Crafts produceerden.
. Via William Morris ontdekte Henry van de Velde Arts & Crafts. Henry van de Velde was helemaal verkocht door de stijl, die iets helemaal anders was dan de klassieke stijlen en de industriële producten. Zo bouwde Henry van de Velde zijn huis Bloemenwerf volgens Arts & Crafts.
. Ook de Engelse ontwerper Charles Robert Ashbee gebruikte Arts & Crafts bij het maken van zijn producten.
. Gustav Stickley, één van de belangrijkste ontwerpers binnen de Arts & Crafts beweging in de Verenigde Staten, zag zichzelf als de grondlegger voor het meubilair van de Arts & Crafts.
. Binnen de architectuur was vooral Philip Webb één van de belangrijkste ontwerpers van de Arts & Crafts.

Belangrijke kenmerken:
. Eenvoudig ontwerp
. Simpele, lineaire vormen

. Eerste periode: geïnspireerd op natuurlijke vormen (planten en dieren)

. Tweede periode: abstracter, geïnspireerd op beweging en mythische wezens

We kunnen Arts & Crafts nog eens onderverdelen in twee stijlen:
1) de stijl die gebruikt werd bij het maken van de degelijke en eenvoudige meubels
2) de stijl die gebruikt werd bij het ontwerpen van patronen voor het behang, de tapijten en voor de bekleding van het meubilair

De Arts and Crafts beweging ontwikkelde zich in eerste instantie in Engeland gedurende de laatste helft van de 19e eeuw. Vervolgens werd deze stijl geadopteerd door Amerikaanse kunstenaars die de stijl in een eigen karakter doorvoerden. In Amerika werd deze beweging ook wel de 'Mission Style' genoemd.

België
Ideeën en werk van de Arts and Crafts drongen op het continent het eerst door tot de Belgische kunstenaars in Brussel. Daar ondertekenden in 1883, 20 kunstenaars het manifest van de kunstenaarsgroep "Les Vingt" (De Twintig). De groep had tot doel de progressieve, artistieke krachten te bundelen en gezamenlijke salons te organiseren. De groep was hoofdzakelijk Belgisch, maar had nauwe contacten met de Parijse, Nederlandse en Engelse moderne kunstwereld.
De Vingt-leden waren enthousiast over de geschriften van o.a. William Morris en Walter Crane. Crane gebruikte golvende lijnen die we in de omslag van de catalogi van De Vingt terugvinden.

Nederland
Op de Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam, gevestigd in het Amsterdamse Rijksmuseum zochten kunstenaars, waaronder G.W. Dijsselhof naar nieuwe basisprincipes voor de boektypografie en -versiering. Via de geschriften van Jan Veth konden Walter Crane's gedachten een solide ondergrond vormen voor een Nederlandse boekvernieuwing. Vooral Veth's bewerking van Crane's boek Claims of Decorative Art onder de titel Kunst en Samenleving dienden de Negentigers, als handboek.

Na aanvankelijk veel invloed in Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten uitgeoefend te hebben, werd de beweging later beschouwd als een doodlopende weg.

Websites:
. kunstencultuur.pbwiki.com
. www.antiquesart.nl
. http://nl.wikipedia.org/wiki/Walter_Crane


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.