kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

beryl

Beryl

Het mineraal beryl (v. Lat. beryllus) is een kleurloos, wit, gelig wit, geelgroen tot groen, roze, blauwig tot groenblauw, rood of goudgeel aluminium-beryllium-silicaat. Het mineraal, met de chemische formule Al2Be3Si6O18, behoort tot de cyclosilicaten.

De hardheid van het mineraal is 7,5 tot 8 (bros) op de schaal van Mohs en de streepkleur is wit. Het mineraal, dat in kristallen, korrelige, compacte of radiale aggregaten of keitjes voorkomt, is doorzichtig tot doorschijnend en heeft een glasachtige, matte glans. Het soortelijk gewicht van beryl is 2,63-2,80 en het heeft hexagonale kristalstructuur. De chemische samenstelling van dit aluminium-berylliumsilicaat is: Al2Be3Si6O18.

Het mineraal beryl is door Plinius genoemd naar het Griekse woord berullos (= "edelsteen met zeegroene kleur").

Voorkomen
Beryl komt voor in pegmatieten en in hydrothermaal-pneumatolitische en metamorfe gesteenten en is vrij zeldzaam. De typelocatie is niet nader gedefinieerd, maar per variëteit verschillend. Het mineraal wordt onder andere gevonden in de VS (South Dakota, Connecticut), Brazilië, Duitsland en Australië. Het grootste beryl-kristal had een lengte van 18 meter en was 3,5 meter breed.

Beryl wordt naar kleur en chemische samenstelling onderscheiden in een aantal variëteiten:

Gewoon beryl - meest verbreide variëteit
Smaragd - groene edelsteen
Aquamarijn (v. It. aqua marina = zeewater) - doorzichtige, blauwgroene tot groenblauwe edelsteen. De tint loopt van licht tot donker.
Morganiet - roze halfedelsteen
Goudberyl - goudgele edelsteen
Heliodoor - gele tot geelgroene halfedelsteen
Gosheniet - kleurloze halfedelsteen
Bixbiet - rode halfedelsteen

Industriële toepassing
De toepassingen van het mineraal zijn: grondstof van beryllium, ruimtevaart, (half)edelsteen (facetstenen, cabochons). In de middeleeuwen zou het mineraal, na slijpen, gebruikt zijn om de gezichtsscherpte te verbeteren. Het woord 'bril' is daarvan afgeleid. Echter, volgens Plinius keek keizer Nero reeds door een smaragd (dat is een groene beryl).


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Beryl.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 784.