kunstbus
Dit artikel is 11-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

De Woning

NV De Woning was een Nederlands coöperatief meubelatelier, opgericht in 1902 te Amsterdam op initiatief van kunstenaars die zich eerder hadden teruggetrokken uit 't Binnenhuis en Amstelhoek. De Woning verkocht en produceerde avant-garde interieurkunst, waaronder meubels, aardewerk, metaal, textiel, batik en borduurwerk. Incidenteel werden kamers gestoffeerd of meubels gerepareerd.

Historie
In 1900 richt Hoeker samen met H.P. Berlage en Willem Penaat de coöperatieve woninginrichtingsfirma 't Binnenhuis op. Al snel kon 't Binnenhuis de belangrijkste kunstenaars en ontwerpers die volgens de rationele beginselen van de Nieuwe Kunst werkten tot zijn medewerkers rekenen. Onder hen bevonden zich onder meer K.P.C. de Bazel, W.C. Brouwer, Jan Eisenloeffel, Chris Lebeau en Lambertus Zijl.

't Binnenhuis wilde eenvoudige, maar vooral ook betaalbare en functionele producten maken waarbij de hele maatschappij gebaat zou zijn. Er was bijvoorbeeld een eigen werkplaats, waar kwalitatief hoogwaardige meubels werden vervaardigd, maar door het gebruik van kostbare materialen en het vele handwerk waren hun ontwerpen alleen betaalbaar voor een bevlogen elite.

Ook Eisenloeffel wordt sterk gestimuleerd door en betrokken bij deze activiteiten en dat wordt ook zichtbaar in zijn werk. Na onenigheid over een verschil in zakelijk inzicht met Willem Hoeker verlaat hij echter in 1901 't Binnenhuis om snel daarna in 1902 samen met o.a. Willem Penaat aan de (leidschestraat/Keizersgracht 304?) in Amsterdam een verkoopfirma op te richten: 'De Woning', waar vergelijkbare idealen nagestreefd werden maar goedkoper werd gewerkt.

De ontwerpers van 't Binnenhuis keerden het bedrijf en masse de rug om zich aan te sluiten bij De Woning. Vanaf dat moment zouden de ontwerpactiviteiten bij 't Binnenhuis in hoofdzaak in handen zijn van Berlage en Van den Bosch, welke laatste vanaf 1916 tot de sluiting in 1929 't Binnenhuis als eigenaar/directeur zou leiden. Incidenteel is ook werk van Gerrit de Blanken verkocht.

Alhoewel het conflict met 't Binnenhuis over de winstverdeling ging werd naar buiten toegebracht dat 'de hoge prijsstelling hun producten voor velen onbetaalbaar maakte, wat niet strookte met hun socialistische opvattingen'. 'De Woning' voelde zich hierdoor gedwongen goedkopere producten aan te bieden, dat doorgaans bereikt werd door soberheid te betrachten en (semi-)machinale productie van goede kunstnijverheid in te voeren.

Bij De Woning zaten ontwerpers als Blecourt, Eisenloeffel, A.M. Leverington, Mol en Penaat. De Bazel en Lauweriks namen soms deel aan tentoonstellingen.
S. Jesserun de Mesquita (1868-1944), graficus, batikker en textieldrukker leverde voor 't Binnenhuis textielontwerpen voor meubels en was in 1902 medeoprichter van De Woning waarvoor hij zeer veel met blokdruk gedessineerde gordijnstoffen, tafelkleden en meubelbekleding ontwierp.
Vanaf 1902 werkt Cornelis de lorm als meubelontwerper bij de door zijn vrienden W. Penaat en J. Eisenloeffel vanuit 't Binnenhuis in Amsterdam opgerichte firma 'De Woning' waar hij kennis maakt met een groep vernieuwers in de Nederlandse vormgeving. Commercieel is 'De Woning' geen succes. De Lorm neemt daarom in 1904 als 'schrijver' een vaste baan aan bij de PTT. Tussen 1906 en 1930 leverde De Lorm vele ontwerpen voor de PTT-huisstijl.
Chris van der Hoef voorziet de ondergang van De Amstelhoek en gaat in 1903 werken voor De Woning. Ontwerpen van zijn hand voor deze firma worden uitgevoerd door de Plateelbakkerij Zuid-Holland in Gouda en De Sfinx in Maastricht (serviezen met geometrische decors als "blokjes modern").
Chris Lebeau, een belangrijk batikker in de jaren 1900 tot 1908 verkocht vanaf 1902 bij De Woning.

Nadat Eisenloeffel in 1908 vertrok naar München verwaterden de socialistische idealen en werden de ontwerpen luxueuzer in materiaal en productietijd, zodat deze zeker niet meer beantwoordden aan de aanvankelijk uitgedragen doelstellingen. 'De Woning', die vanaf het begin financiële problemen kende werd in 1913 opgeheven.

Firma Nusink
De bedrijfsleider van 'De Woning', de heer Nusink nam in 1915 het bedrijf over met uitzondering van de koperslagerij en legde zich geheel toe op het vervaardigen van meubels.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.