kunstbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

dinanderie

Dinanderie

De generaliserende verzamelnaam voor allerlei geelkoperen kunstvoorwerpen (in messing) zoals koorlessenaars, kandelaars, religieus vaatwerk e.d. De term is afgeleid van de Belgische stad Dinant, hoewel ook elders in andere steden van de Maasvallei (Bouvignes, Namen, Hoei, Luik, ...) koperwerk vervaardigd werd.

In de Franstalige, en ook wel de Engelstalige vakliteratuur worden alle sinds de Romaanse periode van koper vervaardigde voorwerpen dinanderie genoemd, ongeacht de aangewende technieken (gieten, drijven, hameren, ...) of materialen (geel- of roodkoper, brons). Technisch gesproken verdient het echter de voorkeur de term dinanderie uitsluitend toe te passen op het messingwerk. Messing bestaat doorgaans uit 3 delen koper tegen 1 deel zink.

Reeds in de Romeinse tijd was de fabricage van messing in de Maasvallei bekend. Sinds de 12e eeuw genoten de messingproducten in het Maasbekken een monopoliepositie, maar omdat de voorraad kopererts hier stilaan uitgeput raakte, werd koper uit de Harz ingevoerd. De steden Leuven en Mechelen moeten in de 14e eeuw eveneens reeds ateliers voor messingproducten bezeten hebben, maar toen in 1466 Dinant door de toekomstigeBourgondische hertog Karel de Stoute verwoest werd, zochten de messingbewerkers elders werkgelegenheid, o.a. in de Brabantse steden, te Aken, Maastricht en in Engeland.

Voorwerpen in dinanderie zijn meer als industriële producten dan als een hoogstaande vorm van kunst te beschouwen. Bekende producenten van dinanderie waren Jehan Josès van Dinant en de familie Van Naenhoven, bekend onder de naam Van Thienen, voorts Guillaume Lefèvre te Doornik, Jacques de Gérines, Jan Aerts te Maastricht, Jan Veldener te Leuven, Gilles van den Eynde en Jean Cauthals te Mechelen. De meeste thans nog bestaande dinanderieproducten dateren uit de 15e tot 17e eeuw. Behalve gegoten kerkmeubilair als koorlezenaars, koor- en paaskandelaars, doopvonten en hekken, zijn ook in messing geslagen schotels en bekkens bekend, voorts gegraveerde messingplaten, die bv. als grafplaten of naamborden dienst doen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Dinanderie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 820.