kunstbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Dresdense werkplaatsen

Al kort na de stichting van de Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk (Verenigde Werkplaatsen voor Kunstnijverheid) in München in 1898 werden de Dresdense Werkplaatsen opgericht voor het ontwerp en de productie van kwaliteitsproducten voor dagelijks gebruik. In Dresden wilde men voorbeeldige meubelen en apparaten produceren voor een lage prijs. De oprichting van dergelijke ateliers was geïnspireerd op ontwerphervormers van de Britse Arts & Crafts Movement als William Morris, maar ontstond ook vanuit de wens de handel in consumentenontwerp te veroveren.

Aanvankelijk concentreerden de Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst zich op traditionele ambachtelijke productiemethoden en produceerden ze simpele ontwerpen, waarvan de meeste van Riemerschmid waren, in een lokale stijl, licht beinvloed door de Britse Arts & Crafts beweging en minder exclusief dan die van de Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk in München en andere Duitse ateliers.
Behrens, Obrist, Pankok, Paul, Endell en Riemerschmid werkten voor de Dresdense Werkplaatsen, die evenwel ook in samenwerking met plaatselijke ontwerpers als Johann Emil Schaudt meubelen ontwierpen. Zij werkten in een speciale Dresdense stijl, waarin het pathos opvallend afwezig was; ze hadden een evenwicht gevonden tussen de strenge geometrische stijl en het sierlijke Symbolisme.

De modelvertrekken die Richard Riemerschmid rond 1905 ontwierp, waren niet alleen gedecoreerd met meubilair, textiel en keramiek uit de ateliers, maar ook met traditioneel porselein, kunstreproducties en vogelkooien, wat ze een huiselijke uitstraling gaf en die ver stonden van de op dat moment gangbare jugendstil, wat getuigde van het wijdverbreide verlangen naar ontwerphervorming in Duitsland.

Al gauw trachtten ze de artistieke vormgeving af te stemmen op industriële productie. Hiertoe ontwierp Richard Riemerschmid in 1906 het Maschinenmöbelprogramm. Een serie gestandaardiseerde meubelen, 'machinemeubelen' genoemd, die bestonden uit gestandaardiseerde elementen die zichtbaar aan elkaar waren geschroefd. Deze geheel door mechanische productieoverwegingenbepaald meubelserie had een bijzonder grote invloed op latere progressieve meubelontwerpen.

Helderheid en eenvoud waren voortaan synomiemen van de Duitse Werkplaatsen. De Saksische hoofdstad had dankzij de talrijke regionale en internationale tentoonstellingen naam gemaakt.

In 1907 werden de Werkplaatsen voor Woninginrichting in München, de Dresdense Werkplaatsen en de Duitse Werkplaatsen in Dresden-Hellerau en München samengevoegd. Hoewel de ateliers door hun ethische productiepraktijken geen goedkope producten konden produceren, had het zoeken naar goedkope en eerlijke ontwerpen zeer veel invloed, met name op de oprichting van de Deutscher Werkbund.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.