kunstbus
Dit artikel is 14-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

groen design

Groen Design

Ontwerpen met meer aandacht voor het milieu en daarbij trachten om de directe en indirecte impact van het ontwerp op het milieu te verminderen. Je doet aan ecodesign wanneer je als ontwerper milieu-aspecten integreert in de ontwerpfase én hierbij de volledige levenscyclus van het ontwerp bekijkt (van grondstoffen tot afdanking), waardoor de milieulast van het uiteindelijke ontwerp verminderd kan worden. - (groen design, die al dan niet de lading dekken zijn: milieuvriendelijke ontwerp of productontwikkeling, duurzaam ontwerpen of sustainable design, ecodesign en green design. Wat de definitie betreft neemt men meestal aan dat de 'eco' in ecodesign staat voor het combineren van ecologische en economische criteria tot een succesvol product. Hebben we het over duurzaam ontwerpen dan zouden in principe ook sociale criteria moeten opgenomen zijn in het ontwerp. Het blijkt meestal niet eenvoudig om zowel economische, ecologische als sociale criteria op de nemen in één ontwerp. Meestal zijn ecodesign producten sterk op een aantal aspecten van ecodesign of de levenscyclus van het product. - (Ecodesign
Ecodesign is een doorgedreven vorm van eco-efficiënt werken waarbij milieugerichte productontwikkeling centraal staat. Ecodesign is een relatief nieuw begrip, dat het streven uitdrukt om bij het ontwerp van een proces of product niet alleen rekening te houden met economische, technische en menselijke criteria, maar ook met milieucriteria.

Vroegere methodologiën (ontwikkeld sinds het groeiende milieubewustzijn en de opkomst van de groene beweging in de jaren 1970) zorgden er vooral voor dat milieuschade opgeruimd werd bij het vrijkomen van de schadelijke stoffen in het milieu. Dit worden end-of-pipe-oplossingen genoemd. Een typisch voorbeeld hiervan is een autokatalysator, die schadelijke stoffen afbreekt net voor ze de uitlaat verlaten. Bij ecodesign wordt een proces volledig herontworpen zodanig dat schadelijke stoffen in veel mindere mate, of helemaal niet, aangemaakt worden. Ecodesign, het vermijden van afval door middel van preventie, bespaart niet alleen in materiaal om de vervuilende stoffen aan te maken, maar bespaart ook op de tijd, geld en energie om de vervuilende stoffen weer af te breken.

Bij ecodesign wordt, net als bij eco-efficiënt werken, de volledige levenscyclus van een product of proces bekeken en worden de hoogste milieubelastingen het eerst aangepakt. Ecodesign kan plaatsvinden door een product te herontwerpen of door de markt te herbekijken en bij te sturen. Een voorbeeld van dit laatste was de ontwikkeling van een multifunctionele printer voor klein gebruik, die kan printen, scannen, kopiëren en faxen. Dit biedt een zeker milieuvoordeel omdat vroeger diverse apparaten aangeschaft dienden te worden (met elk hun productie- en afval). Dergelijke vergelijkingen gelden over het algemeen slechts voor bepaalde groepen en kunnen voor een andere doelgroep anders zijn (grootgebruikers ten opzichte van kleingebruikers).


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecodesign.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 93.