kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

hardheidsschaal van Mohs

Hardheidsschaal van Mohs

De Hardheidsschaal van Mohs is een schaal van 1 tot 10, die de relatieve hardheid van een mineraal aangeeft. De hardheid kan bepaald worden met een sclerometer.

De schaal werd ontwikkeld door de Oostenrijkse mineraloog Friedrich Mohs (Gernrode, 29 januari 1773 — Agordo, 29 december 1839). Hij karakteriseerde mineralen aan de hand van hun fysische eigenschappen (kristalvorm, hardheid, dichtheid). Tot dan toe werden mineralen voornamelijk gekarakteriseerd door hun chemische samenstelling. Friedrich Mohs is met name bekend vanwege de naar hem benoemde hardheidsschaal voor stoffen. Mohs stierf tijdens een bezoek aan Italië in Agordo nabij Belluno.

Hardheid valt te bepalen door te zien welke stof de andere een kras kan toebrengen. De hoogste waarde is 10, die wordt toegekend aan diamant. Met een diamant kan dus iedere andere stof gekrast worden. Boornitride bijvoorbeeld is iets zachter dan diamant, maar harder dan alle volgende vaste stoffen, het heeft een hardheid van 9,8. Mohs selecteerde tien welbekende mineralen voor zijn schaal, maar bij latere metingen bleek dat zijn schaal niet lineair is. Men kan namelijk in een laboratorium ook een absolute hardheid bepalen.

Hoewel de hardheidsschaal empirisch is, is hij van groot belang tijdens veldwerk aan mineralen. Het is één van de hulpmiddelen om mineralen te identificeren, zonder een beroep te moeten doen op analyse achteraf in een laboratorium.

Zodra edelstenen een hardheid van minder dan 7 (kwarts) hebben, rangschikt men ze onder de halfedelstenen.

Mohs HardheidMineraalMolecuulformuleAbsolute HardheidKrasinformatie
1TalkMg3Si4O10(OH)21Het zachtste mineraal. Met elk van de andere krasbaar
2GipsCaSO4·2H2O2Krasbaar met een vingernagel
3CalcietCaCO39Met een koperen munt krasbaar, met een stalen mes zeer goed snijdbaar
4FluorietCaF221Met een mes enigszins krasbaar
5ApatietCa5(PO4)3(OH-,Cl-,F-)48Met een mes nog krasbaar
6OrthoklaasKAlSi3O872Met een mes nauwelijks, met een stalen vijl enigszins krasbaar
7KwartsSiO2100Krast glas, staal, koper en de meeste andere stoffen
8TopaasAl2SiO4(OH-,F-)2200Krast kwarts
9KorundAl2O3400Krast topaas
10DiamantC1500De hardste van alle bekende natuurlijke stoffen. Kan enkel gekrast worden met diamant
Alternatieve indeling
Hardheid Mineraal
1 Vloeistof
2 Gips
3 Calciet
4 Fluoriet
5 Apatiet
6 Orthoklaas
7 puur kwartsglas
8 Kwarts
9 Topaas
10 Granaat
11 Zirkonium-smelt
12 Aluminium-smelt
13 Siliciumcarbide SiC
14 Boorcarbide BC
15 Diamant


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Hardheidsschaal_van_Mohs .


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.