kunstbus
Dit artikel is 06-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Harm Ellens

Harm Ellens (20 augustus 1871 Groningen - 22 september 1939 Velsen of Santpoort) was kunstenaar, ontwerper, docent en directeur van de Rijksvakschool voor Goud- en Zilversmeden in Schoonhoven.

Harm Ellens heeft als ontwerper en bestuurder bij verschillende kunstnijverheidsopleidingen naam verworven. Hij is leraar geweest van o.a. Jelle van der Brug, Gerardus Hoeber, Johannes Mulders (1899-1989), Jan Uri, J. Dil. Ook was hij een van de oprichters van de Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheids Kunsten (VANK) en redactielid van verschillende tijdschriften.Biografie

In Groningen volgde Harm Ellens de Academie Minerva, waarna hij in 1891 in Amsterdam eerst aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid en van 1891 tot 1894 aan de Rijksakademie van beeldende kunsten verder studeert. Hij is de leerling van o.a. August Allebé, Johannes Hinderikus Egenberger, George Sturm, Nicolaas van der Waay en F.H. Bachg met wie hij lang bevriend bleef.

In 1894 vroeg Pierre Cuypers hem al als decoratieschilder voor zijn restauratieprojecten.

Harm Ellens trouwde de zuster van architect Kromhout en werd in 1900 een van de ontwerpers voor winkel en werkplaats 't Binnenhuis die onder leiding stond van Berlage en Van den Bosch. Ellens ontwerpt onder meer sober vormgegeven zilveren tafelgerei.

Tekenleraar geweest aan de Ambachtsschool Arnhem van 1897-1901.

Ellens werd in 1908 directeur van de nieuw opgerichte Rijksrietvlechtschool te Noordwolde. Om redenen van filantropie werden aan het einde van de 19de eeuw door dokter Mulder en dominee Reitsma initiatieven genomen om de werkloos geworden veen- en landarbeiders aan de huisvlijt te zetten. Noordwolde ontwikkelde zich tot een dorp van rietvlechters, mandenmakers en stoelen. Later werd overgeschakeld op de rotanverwerking, vooral voor meubelen. In het armhuis kwam een opleiding om het vakmanschap te verbeteren en toen Harm Ellens de directie mocht voeren, rustte hij niet tot er een echte school stond. Deze kon in 1912 geopend worden.
Op de Rijksrietvlechtschool werd veel aandacht besteed aan de kunstnijvere kwaliteit van de producten naar het het ideaal van de Arts and Crafts-beweging. Hij zorgde voor arbeidersverheffing en onderwijs in combinatie met een ontwerpmanier die modernisering en volkskunst in zich droeg. Zijn rieten meubelen en kleinere voorwerpen hadden succes op zowel grote tentoonstellingen als in de verkoop. Aanvankelijk moesten de naar alle delen van het land verkochte stoelen en andere producten naar de spoorhalte van Peperga/De Blesse worden gebracht. Maar vanaf 1914 konden die met de tram van Noordwolde naar Steenwijk worden vervoerd. De concurrentie van Aziatische producenten heeft de bedrijfstak doen krimpen, de school is na de oorlog gesloten, maar nog steeds worden genoemde producten in Noordwolde vervaardigd.
Noordwolde is een nijvere plaats gebleven. De rietvlechtschool is in 2000 tot museum ingericht en met een nieuw stedelijk plein uitgebreid tot multifunctioneel centrum met school, bibliotheek, een theaterzaal en veel meer functies. Verpakt in opmerkelijke architectuur die knipoogt naar het in de nabijheid staande voormalige tramstation uit 1913.

Van 1920-1932 is hij directeur van de Rijksvakschool voor edelsmeden en horlogemakers te Schoonhoven en legt hij zich weer toe op het ontwerpen van metalen voorwerpen en sieraden, onder andere voor de firma Hooykaas in Schoonhoven. Van 1932-1936 is hij directeur van het Rijksinstituut voor de opleiding van tekenleraren te Amsterdam.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.